Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2007

Beregn selv danskernes sundhedsudvikling på nettet
 

SundhedsDanmark 1987 - 2005 nu på internet for journalister, studerende og planlæggere

Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet lancerer i dag en interaktiv internetdatabase for Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne)(1). I internetdatabasen kan man selv foretage analyser og danne tabeller og kort ud fra data fra de gennemførte undersøgelser i 1987, 1994, 2000 og 2005. Således kan man i databasen få en beskrivelse af sundheds- og sygelighedstilstanden i Danmark i 2005 og desuden se udviklingen siden 1987. I alt indgår der ca. 145 centrale indikatorer på danskernes sundhed, livskvalitet og sygelighed og på faktorer af betydning herfor, hvoraf mange også indgår i undersøgelsernes rapporter.

 

Der kan både foretages landsdækkende og regionsspecifikke analyser. Endvidere er det muligt at opdele analyserne på køn, alder, kombineret skole- og erhvervsuddannelse, socioøkonomisk gruppe og/eller samlivsstatus.

I internetdatabasen kan man fx finde at:

 

  • omkring 40 % af voksne danskere lever med en langvarig/kronisk sygdom - og at tallet er steget væsentligt siden 1987
  • jo kortere uddannelse des større er andelen, der har en eller flere kroniske sygdomme
  • andelen overvægtige i Danmark er steget fra 30,8 % i 1987 til 44,3 % i 2005
  • andelen, der ryger dagligt, varierer fra 28,3 % i Region Midtjylland til 32,3 % i Region Sjælland
  • andelen i Region Nordjylland, der regelmæssigt bruger medicin, er steget fra 29,3 % i 1994 til 40,7 % i 2005.

I internetdatabasen findes en vejledning, der beskriver analysemuligheder nærmere. Endvidere findes en beskrivelse af undersøgelsernes baggrund, formål, materiale og metode. Der er også links til de spørgeskemaer, der er brugt i undersøgelserne i 2000 og 2005.

 

Gå til SUSY-databasen

 

Instituttet overvejer at tilbyde undervisning i brug af databasen. 

 

 

Andel dagligrygere i forskellige regioner. 2005. Procent 

 

Eksempel på kort genereret  vha. databasen 

                                            

 

(1) SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv.

Af:

Af: Forskningsmedarbejder Ola Ekholm og forskningsmedarbejder Ulrik Hesse

Kontaktpersoner: Ola Ekholm oek@si-folkesundhed.dk eller Ulrik Hesse

uh@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777.

 

 
Redigeret: 06.06.07