Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2009

Social ulighed i druknedød
 

Flest drukneulykker blandt laveste socialgrupper

Forekomsten af drukneulykker er mere end halveret fra 1970 og frem til 2006. I perioden 1970-2006 døde 2976 danskere som følge af drukneulykker i Danmark. Hovedparten var mænd, 87%, og der er oftest tale om personer fra de socialt dårligst stillede grupper. Det viser en ny rapport om druknedød i Danmark, som belyser udviklingen fra 1970 til 2006 og bl.a. ser nærmere på årsagerne til drukneulykker og karakteristika hos de druknede i perioden 2001-2006. Rapporten er baseret på oplysninger fra dødsattester og sociale oplysninger fra Danmarks Statistik.

 

Blandt personer som døde i drukneulykker 2001-2006 var andelen på kontanthjælp eller sygedagpenge mv. 4½ gange højere end i befolkningen generelt.

Undersøgelsens analyser viser, at uligheden var særligt udtalt for drukneulykker i havne, hvor andelen af personer på kontanthjælp, sygedagpenge mv. var næsten 6 gange højere end i befolkningen, og for badeulykker hvor gruppens andel af de druknedøde var 5 gange højere.

 

Også førtidspensionister er en udsat gruppe. Deres andel af de druknede er mere end dobbelt så stor (14%) som af befolkningen (6%). For drukneulykker i forbindelse med fritidssejlads udgjorde førtidspensionister den næststørste gruppe (21%) efter lønmodtagere på grundniveau (28%).

 

 

Socialgruppe og dødsmåde for voksne danskere* druknede i Danmark i perioden 2001-2006. Befolkningens fordeling er vist til sammenligning. Procentfordeling på socialgruppe

 

 figur ugens tal 

 

 

Årsagerne til den sociale ulighed i relation til drukneulykker i Danmark er ikke på nuværende tidspunkt klarlagt. Internationale studier peger på mulige forklaringer, bl.a. at der kan være forskelle blandt befolkningsgrupper mht. til viden om risici og risikobetonet adfærd ved/i vandet, ikke mindst indtag af alkohol og manglende brug af redningsvest. Dårligt helbred og psykiske problemer kan også spille ind.

 

Den markante sociale ulighed i drukneulykker peger på, at der er et behov for målrettet intervention og information til udsatte grupper, udover de generelle kampagner. 

Af:

Hanne Møller, kommunikationsmedarbejder, temakoordinator og Bjarne Laursen, seniorforsker. Kontaktperson: Hanne Møller, e-mail ham@si-folkesundhed.dk, tlf.: 3920 7777

Kilde:

Druknedødsfald i Danmark 2001-2006 – og udviklingen 1970-2006. Statens Institut for Folkesundhed, SDU har udarbejdet rapporten for Trygfonden. Rapporten kan rekvireres gratis ved henvendelse til Trygfonden: www.trygfonden.dk

 
Redigeret: 03.06.09