Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2011

Stillesiddende adfærd
 

Ny forskning tyder på, at helbredet er i fare, hvis vi sidder stille for længe ad gangen

En stor del af befolkningen bruger meget af fritiden på at sidde stille. Samtidig peger nyere forskning på, at det betyder noget for helbredet, hvor længe ad gangen man sidder stille.

 

Den Nationale Sundhedsprofil 2010 viser, at 16 % af personer over 16 år, primært bruger deres fritid på stillesiddende aktiviteter, dvs. læser, ser fjernsyn, computer eller lignende. Der ses ingen nævneværdig forskel blandt mænd (15 %) og kvinder (16 %). Og der er stort set heller ingen forskel aldersgrupperne i mellem på nær de ældste, som er mere stillesiddende end de øvrige. Figuren bekræfter, at der er stort set lige mange 25-, 55- og 70-årige, som sidder stille i fritiden. Dertil kommer arbejdstiden, der for mange også er præget af at sidde stille.

 

 

Andelen i procent med stillesiddende aktivitet i fritiden i forskellige aldersgrupper

 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør voksne være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Man kan imidlertid sagtens efterkomme anbefalingen og samtidig udsætte helbredet for risiko ved at være meget stillesiddende. Internationale undersøgelser tyder på, at længerevarende siddetid uden afbrydelser f.eks. foran fjernsynet, computeren eller i bilen både på arbejde og i fritiden er skadelig for helbredet. Blandt andet har sedentarisme, som betyder stillesiddende adfærd, vist sig at hænge sammen med forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal og fedme- til trods for at man er aktiv de anbefalede 30 minutter om dagen.

Af:

Christina Bjørk Petersen, ph.d.-studerende, Inger Dahl-Petersen, ph.d.-studerende og Kasper Norman, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Christina Bjørk Petersen, ph.d.-studerende, mail: cbj@si-folkesundhed.dk, tel.: 3532 6440.

Kilde:

www.Sundhedsprofil2010.dk  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen. Tallene bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. Data er indsamlet af de fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i 2010. 177.000 personer deltog i undersøgelsen "–Hvordan har du det?" i 2010.

 
Redigeret: 08.06.11