Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  24, 2007

Social ulighed i levetid
 

Voksende social ulighed i levetid

En netop offentliggjort undersøgelse viser, at den sociale ulighed i dødeligheden øges.

 

Danskernes middellevetid har stort set været stagnerende siden 1950erne for mænd og 1970erne for kvinder. Men siden midten af 1990erne har vi dog set et fald i dødeligheden og en øgning af middellevetiden. Den nye undersøgelse viser, at udviklingen dækker over uens tendenser i forskellige befolkningsgrupper, og at den sociale ulighed i dødeligheden øges.

 

I perioden 1981-2005 er forskellen i dødsraterne i aldersgruppen 30-60 mellem lavt og højt uddannede mænd vokset fra 230 til 388 per 100.000. For kvinder er forskellen steget fra 97 per 100.000 i 1981 til 195 i 2005.

Dødsraterne er justeret således, at der er taget højde for, at alderssammensætningen har udviklet sig forskelligt i grupperne.

 

Figuren viser udviklingen i den forventede restlevetid mellem alder 30 og 60 (såkaldt partiel forventet restlevetid) i perioden 1981-2005 for mænd og kvinder med lavt, mellem og højt uddannelsesniveau. Det fremgår, at der ikke har været fremgang for de lavt uddannede. En 30-årig mand med højst 10 års skolegang evt. suppleret med uddannelse svarende til basisår på efg eller HG kunne i 1981 forvente 28,4 leveår før alder 60 og 28,5 år i 2005. Hans højtuddannede medborger kunne forvente 29,2 leveår før alder 60 i 1981 og 29,6 leveår i 2005. Dvs. at forskellen mellem lavt og højt uddannede mænds forventede restlevetid mellem alder 30 og 60 er steget fra 0,8 år (29,2-28,4) i 1981 til 1,1 år (29,6-28,5) i 2005. For kvinder er forskellen steget fra 0,4 år til 0,6 år.

 

Resultaterne afspejler en øget marginalisering i det danske samfund, hvor gruppen af de socialt dårligst stillede med et lavt uddannelsesniveau - hvis andel af befolkningen ganske vist svinder ind - ikke oplever samme fremgang, som resten af befolkningen.

 

 

Udviklingen i 30-åriges forventede restlevetid før alder 60 opdelt på uddannelsesniveau

 

 

 

Undersøgelsen er baseret på samtlige dødsfald i aldersgruppen 30-60 år i perioden 1981-2005 og opgjort for hver af tre uddannelsesniveauer ved kobling af registeroplysninger i Danmarks Statistik om uddannelse og dødsfald.

 

Opdelingen på de tre uddannelsesniveauer: De lavt uddannede omfatter personer med højst 10 års skolegang evt. suppleret med uddannelse svarende til basisår på efg eller HG. Mellemniveauet udgøres af dem, der har studenter- eller hf-eksamen eller en faglig uddannelse, mens de højt uddannede omfatter personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

 

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Statens Institut for Folkesundhed.

 

 

Af:

Af: Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. E-mail: hbh@si-folkesundhed.dk. Tlf.: 3920 7777  

Kilde:

Kilde: Brønnum-Hansen H, Baadsgaard M. Increasing social inequality in life expectancy in Denmark. European Journal of Public Health, April 30, 2007.

 
Redigeret: 23.03.17