Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  24, 2012

Børnesikkerhed i Danmark
 

Danmarks indsats er under middel

Danmarks indsats omkring børn og unges sikkerhed vurderes til under middel i en stor europæisk undersøgelse, der offentliggøres i dag. Samlet set placeres Danmark som nr. 20 ud af 31 lande. Undersøgelsen vurderer landenes indsats med hensyn til national lovgivning, politikker, og forebyggelsesindsatser rettet mod at øge sikkerheden og reducere antallet af ulykker og deres konsekvenser blandt børn og unge fra 0 til 19 år. 

 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU er national partner i projektet og har stået for at koordinere den danske besvarelse af de mange spørgsmål og data, der ligger til grund for undersøgelsen.

I figuren vises Danmarks "karakterer" på udvalgte områder, sammenholdt med nogle af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Det fremgår, at vi samlet set ligger lavere end Finland, Holland, Sverige, Østrig, Tyskland, England og Norge. Tallene skal læses således, at 1 point angiver den laveste score, mens 5 point angiver den højeste.

 

Danmark scorer lavt mht. til indsatser og lovgivning vedr. passagersikkerhed og vand- badesikkerhed, mens vi ligger bedre til, hvad angår forebyggelse af fald og forgiftninger blandt børn.

Landene er også blevet vurderet på, hvor gode de er til at sikre en koordineret indsats overfor børnesikkerhed, da mange sektorer er involveret, og hvor god en ledelse, der er af dette arbejde. Her scorer Danmark kun 1 point og klarer sig langt ringere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Baggrunden for den lave score er bl.a., at der i Danmark ikke er udarbejdet en national handlingsplan for området med specifikke målsætninger, at vi ikke har en børneombudsmand og at styringen og koordineringen af indsatserne på tværs af sektorerne er lav.

 

 

Score for indsatsen overfor børnesikkerhed i udvalgte lande

 

 

Af:

Hanne Møller, kommunikationsmedarbejder, temakoordinator, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Hanne Møller, mail: ham@si-folkesundhed.dk  tel.: 6550 7777

Kilde:

Child Safety Report Card 2012, Europe Summary for 31 Countries

 

Om undersøgelsen:
De nationale rapporter “Child Safety Report Cards”, indgår som en del af rapporteringen i det 3-årige EU-projekt TACTIC’s, som ledes af European Child Safety Alliance. TACTIC’s står for Tools to Address Childhood Trauma and Childrens injuries. Child Safety Report Cards for alle de deltagende lande offentliggøres i dag d. 12. juni sammen med en Summary report, der viser resultater fra alle lande og tidligere år, hvor undersøgelsen er blevet foretaget (2007, 2009 og 2012).

 

Links:

Child Safety Report Card 2012 for Danmark

Pressemeddelelse om det danske report Card (12.06.12)

 

www.childsafetyeurope.org er der link til

European Summary for 31 countries

International pressemeddelelse fra European Child Safety Alliance

 
Redigeret: 19.12.16