Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2006

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark
 

Samlet opgørelse over danskernes levevis

I denne Ugens tal for folkesundhed vil vi gerne gøre lidt reklame for en stor, ny udgivelse fra instituttet. I morgen udkommer nemlig rapporten "Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark". I rapporten præsenteres for første gang en samlet, bred beskrivelse og analyse af udvalgte risikofaktorers betydning for folkesundheden i Danmark.

 

Risikofaktorerne er:

  • rygning, alkohol, stofmisbrug, fysisk inaktivitet, overvægt, usund kost, usikker sex, forhøjet blodtryk, arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, psykisk arbejdsbelastning, passiv rygning, hjemme- og fritidsulykker, trafikulykker, svage sociale relationer og uddannelse.

Mål for helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser

For hver af disse risikofaktorer har vi, i det omfang det har været muligt, beregnet betydningen for følgende mål:

  • dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, langvarig belastende sygdom, tab af forventet levetid uden langvarig belastende sygdom, tab af kvalitetsjusterede leveår, hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg, ambulante besøg, kontakt til alment praktiserende læge, sygefravær, førtidspensioner, sundhedsvæsenets omkostninger, samfundsøkonomiske produktionstabsomkostninger, fremtidigt konsum og DALY.

Et lille udpluk af resultaterne er:

  • Svært overvægtige kvinder får 10 færre gode leveår end normalvægtige
  • Fysisk inaktivitet medfører 3,1 mio. fraværsdage årligt blandt erhvervsaktive
  • 2.800 personer får årligt tildelt førtidspension som følge af psykisk arbejdsbelastning
  • Alkohol medfører 70.000 ambulante sygebesøg årligt
  • En storryger dør 8-10 år for tidligt og taber herudover 10 gode leveår uden langvarig belastende sygdom.

Rapporten er inddelt i kapitler ordnet efter risikofaktorerne og herunder beskrevet i underkapitler ud fra de omtalte mål. Valget af risikofaktorer og mål er foretaget af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af vigtighed, offentlig interesse og tilgængelighed af data.

 

Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og til alle, der har brug for en samlet dokumentation af de vigtigste risikofaktorers betydning for sundhedstilstanden og samfundsøkonomien.

 

I en række fremtidige Ugens tal for folkesundhed, bl.a. i næste uge, bringer vi udvalgte resultater fra rapporten.

 

Rapporten kan downloades her.

Af:

Seniorforsker Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Centerleder Jan Sørensen, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, jas@cast.sdu.dk, 6550 3090

Seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kilde:

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider. 

 

 
Redigeret: 23.06.06