Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2007

Brug af forebyggende ordninger
 

Flere benytter forebyggende ordninger

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, fx i form af skoletandpleje, vaccinationer, blodtryksmåling, undersøgelser i forbindelse med graviditet og forebyggende helbredssamtaler i almen praksis. Hertil kommer screeningsprogrammer for fx livmoderhalskræft og brystkræft.

 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne* (SUSY-undersøgelserne) er befolkningens brug af udvalgte former for forebyggende ordninger belyst, og resultaterne viser, at befolkningens brug af forebyggende ordninger er steget gennem de sidste årtier.

 

Andelen, der har fået målt blodtryk inden for de seneste tre år, er uændret i perioden 1987 til 2000, men der er sket en stigning fra 69,7% i 2000 til 76,9% i 2005. Ligeledes er der er sket en stigning i andelen, der har fået målt kolesteroltal inden for de seneste tre år - fra 14,9% i 1994 til 36,7% i 2005. Andelen, der har været til forebyggende helbredssamtale inden for de seneste tre år, er steget fra 20,0% i 1987 til 36,9% i 2005.

 

Nedenstående tabel viser resultaterne fra den seneste Sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY-2005). Det fremgår, at inden for det seneste år har 57,6% af den voksne befolkning på 16 år eller derover fået målt deres blodtryk. Kun en ganske lille del af den danske voksne befolkning angiver, at de aldrig har fået målt blodtrykket (4,1%). Omkring hver fjerde har fået målt kolesteroltal inden for det seneste år, mens ca. halvdelen af den voksne befolkning aldrig har fået målt det. Det samme mønster ses ved brug af forebyggende helbredssamtaler, hvor 23,4 % angiver at have brugt det inden for det seneste år mens 46,9 % aldrig har været til forebyggende helbredssamtale.

 

I 2005 tilbød stort set alle amter screening for livmoderhalskræft, men aldersgrupperne varierede fra amt til amt. I alt har 33,4 % blandt kvinder i alderen 16-59 år fået foretaget en celleundersøgelse af livmoderen inden for det seneste år og 38,5% inden for 1-3 år. Andelen af kvinder, der har deltaget i screening for livmoderhalskræft er steget fra 66,8 % i 1987 til 71,9% i 2005.

 

I alt har 7,5% blandt kvinder fået foretaget en mammografi inden for det sidste år, og 9,8% har fået foretaget en mammografi inden for 1-3 år. I 2005 var mammografiscreening kun et tilbud for kvinder i Københavns og Frederiksberg Kommuner (H:S), Fyns Amt, Vestsjællands Amt og Bornholms Regionskommune. Stigningen i brugen af mammografi er da også lille - fra 5,7% i 2000 til 7,5% i 2005.

 

Brug af forebyggende ordninger blandt mænd og kvinder i 2005. Procent.I SUSY-undersøgelserne er der endvidere spurgt til, om man regelmæssigt har gået til tandlæge i løbet af de seneste fem år. I perioden 1987 til 2005 er der overordnet sket en stigning i andelen, der regelmæssigt har været til tandlæge i løbet af de seneste fem år - fra 72,1% i 1987 til 79,3% i 2005.

 

*SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.

Rapporten kan bestilles via instituttets hjemmeside eller pr. e-mail sif@si-folkesundhed.dk.

Pris 295 kr. + forsendelse 50 kr.

 

Rapporten kan også downloades her: Sund og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987.

 

Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet har udarbejdet en interaktiv internetdatabase for SUSY-undersøgelserne. I internetdatabasen kan man selv foretage analyser og danne tabeller og kort ud fra data fra de gennemførte undersøgelser i 1987, 1994, 2000 og 2005.

 

Gå til SUSY-databasen.

Af:

Forskningsassistent Anne Illemann Christensen

Kontaktperson: Anne Illemann Christensen. E-mail: ach@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777.  

Kilde:

Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

 

 
Redigeret: 26.06.07