Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2012

Svær overvægt og social ulighed
 

Alle bliver tykkere også de højtuddannede

I 1987 var 7,3 % af kvinderne på 25 år eller derover svært overvægtige. I 2010 er dette tal vokset til 13,6 %. Blandt mænd er der ligeledes sket op imod en fordobling af andelen af svært overvægtige.

 

I 1987 var de svært overvægtige kvinder især at finde blandt personer med under 10 års uddannelse. I 2010 er kvinderne der har 10-12 års uddannelse og 13-14 års uddannelse oppe på samme niveau som kvinder med kortest uddannelse. Det ser altså ud til at den sociale ulighed blandt kvinderne er for nedadgående, men det skal ses i lyset af, at der samtidig ses en næsten fordobling af andelen af svært overvægtige.

 

Blandt mænd er der ligeledes sket en stigning i andelen af svært overvægtige. Andelen af svært overvægtige er i alle uddannelsesgrupperne 2-3 gange større i 2010 end den var i 1987. Der er dog ikke sket et ligeså stort fald i den sociale ulighed blandt mændene, som blandt kvinderne.

 

 

Andelen af svært overvægtige (BMI≥30), fordelt på uddannelsesniveau i 1987 og i 2010. Aldersjusteret procent

 

 

 

Tallene stammer fra en rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. I rapporten bliver den sociale ulighed i 48 indikatorer belyst, og tallene bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolknings egne svar. Rapporten ser på den sociale ulighed i 2010, men undersøger også, hvorvidt der er sket en udvikling siden 1987.

Af:

Mette Bjerrum Koch, videnskabelig assistent og Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Knud Juel kj@si-folkesundhed.dk tel.: 6550 7766 eller Mette Bjerrum Koch koch@si-folkesundhed.dk  tel.: 6550 7791

Kilde:

Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987. Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. 2012

Se rapporten

 
Redigeret: 21.06.12