Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  26, 2007

Kviksølv hos gravide i Grønland
 

Gravide grønlandske kvinder overskrider kviksølvgrænse

Befolkningen i Grønland indtager relativt store mængder methylkviksølv gennem den traditionelle kost af sæl, hval og havfugle, og der er derfor en potentiel risiko for skadevirkninger på børn.

 

Undersøgelser fra bl.a. Færøerne har vist, at eksponering for kviksølv i fostertilværelsen kan medføre senere funktionsdefekter i centralnervesystemet og øget kardiovaskulær risiko.

 

Den grønlandske børnekohorte - Ivaaq - omfatter 403 gravide kvinder og deres børn født i årene 1999-2006. Kvinderne blev i 30. graviditetsuge interviewet om sociale og personlige forhold, uddannelse, kost, rygning, alkohol og sygdom, og der blev taget blod- og hårprøver til analyse for bl.a. tungmetaller, stofferne PCB og pesticider. Fødslen blev registreret, der blev taget navlesnorsblod og en mælkeprøve, og i 6 måneders alderen blev der gennemført et opfølgende interview.

 

Det geometriske gennemsnit af kviksølv i de gravide kvinders hår var 1,3 mikrogram pr. gram. Det er væsentligt lavere end niveauerne på Færøerne og i Nunavik (Canada), men det betyder dog, at 65% af de gravide overskrider den anbefalede grænse på 1,0 mikrogr. pr. gr.

 

Eksponeringen for kviksølv er stærkt relateret til de gravides kostvaner. Der er således en tydelig sammenhæng mellem kviksølvkoncentrationen i biologiske væv og de gravides forbrug af især sælkød. 

 

 

Koncentration af kviksølv i hårprøver fra 394 gravide kvinder i Grønland 1999-2006 sat i relation til rapporteret forbrug af sælkød. Geometriske middelværdier, P<0,001.

  

 

Figuren viser, at koncentrationen af kviksølv i hår stiger med det rapporterede forbrug af sæl. Det geometriske gennemsnit for de kvinder, der aldrig spiser sæl, er 0,54 mikrogr. pr. gr. stigende til mere end 3 mikrogr. pr. gr. for kvinder, der spiser sælkød mange gange om ugen. Tilsvarende overskrider 26% af de kvinder, der aldrig spiser sæl, den anbefalede grænse imod 87% af de kvinder, der spiser sæl flere gange om ugen.

 

At overskride den anbefalede grænse er ikke ensbetydende med en stor risiko for skadelig påvirkning af fosteret. Der er indbygget en sikkerhedsfaktor for at tage hensyn til særligt sårbare personer, således at det først er ved koncentrationer på over 10 mikrogr. pr. gram, at der begynder at optræde målelige påvirkninger. Ingen af de gravide overskred denne tærskel.

 

Der er forskellige holdninger til, hvilke konsekvenser der skal tages af de ovenfor beskrevne resultater. Nogle eksperter anbefaler, at gravide, børn og unge skal reducere deres forbrug af sæl og hval, og at sundere alternativer som f.eks. rensdyr, moskusokse og fisk skal gøres tilgængelige for hele befolkningen. En anden synsvinkel er, at risikoen forbundet med eksponering for kviksølv fra kosten skal ses i lyset af, at sæl og hval indeholder mange gavnlige næringsstoffer, især når det reelle alternativ ofte er fødevarer med højt sukkerindhold eller importerede kødprodukter med et højt indhold af mættet fedt. Der har i øvrigt i mange år været en negativ tendens i forbruget af traditionel kost. Disse forhold skal tages i betragtning i rådgivningen omkring børns og gravide kvinders kost.

 

Eksponering for kviksølv er et potentielt problem i Grønland, men rangerer ikke blandt de største folkesundhedsproblemer, der som beskrevet i det grønlandske folkesundhedsprogram bl.a. omfatter misbrug af alkohol og hash, vold og seksuelle overgreb, selvmord, omsorgssvigt, fedme og manglende fysisk aktivitet, rygning, uønskede graviditeter og tandkaries.

 

 

Note: Indsamlingen af data til Børnekohorten er støttet af Miljøstyrelsens Dancea midler, men forfatteren er alene ansvarlig for alle resultater og konklusioner, der ikke nødvendigvis deles af Miljøstyrelsen.

Af:

Peter Bjerregaard, professor i arktisk sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Peter Bjerregaard Tel.: 3920 7777  E-mail: pb@si-folkesundhed.dk  

Kilde:

Den grønlandske børnekohorte Ivaaq. 

 

 

 

 
Redigeret: 27.06.07