Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  28, 2009

Slidgigt og overvægt
 

Alder og overvægt øger risikoen for at få slidgigt

Alder og overvægt er de stærkeste risikofaktorer i forhold til at udvikle slidgigt, og kvinder har større risiko end mænd. Både blandt mænd og kvinder er risikoen for at udvikle slidgigt dobbelt så stor for svært overvægtige end for normalvægtige. Desuden er der markant øget risiko for at udvikle slidgigt inden for en række erhverv med særlig arbejdsbelastning, som fx landbrug, byggeri og transport.

 

Det viser rapporten ”Slidgigt – Forekomst og risikofaktorer. Udviklingen i Danmark”, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet netop har færdiggjort. Rapporten vurderer den fremtidige sygdomsbyrde af slidgigt i den danske befolkning ud fra en analyse af faktorer, der øger risikoen for at udvikle slidgigt i hofte-, knæ- og fodled.

 

En stor andel af den ældre danske befolkning har periodevise eller kroniske gener, som kan skyldes slidgigt, dvs. ledsymptomer pga. af en aldersrelateret nedbrydning af ledbrusk. I den seneste landsdækkende sundheds- og sygelighedsundersøgelse i 2005 angav knap 10 pct. af ældre kvinder og 5 pct. af ældre mænd, at de havde gener i hofte, knæ og eller fodled af mere end 6 måneders varighed

 

Svært overvægtige kvinder og mænd rapporterer mere end dobbelt så hyppigt slidgigt som normalvægtige, og risikoen for at udvikle slidgigt er meget større for svært overvægtige end for normalvægtige. Figuren viser sammenhænge mellem overvægt og svær overvægt, fedme og udviklingen af slidgigt, hvor der er vist nytilkomne tilfælde af slidgigt i forhold til observationstid, angivet som 1.000 personår. 

 

Ny-udviklet slidgigt blandt normalvægtige, overvægtige og svært overvægtige mænd og kvinder. Beregninger baseret på selv-rapporteret slidgigt i sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 1994, 2000 og 2005.

 

figur

 

I 2005 var 11 pct. af den voksne danske befolkning svært overvægtige, og andelen af svært overvægtige var næsten fordoblet siden midt i 1980erne. Hvis denne udvikling fortsætter, kan det i 2020 forventes, at omtrent 200.000 personer vil have slidgigt mod aktuelt ca. 165.000. I 2020 vil der årligt blive foretaget mindst 24.000 operationer på knæ- og hofteled, såfremt der er tilsvarende behandlingsindikationer som aktuelt, og udviklingen i svær overvægt fortsætter. Der er således god mening i at forebygge fedme ud fra den personlige og samfundsmæssige byrde, som slidgigt udgør.

 

Sygehusene bliver i dag kontaktet mindst 40.000 gange årligt pga. slidgigt. De offentlige sygehuse foretager mindst 13.000 operationer på knæ- og hofteled, og derudover foretager de private sygehuse et stærkt stigende antal af samme type operationer.

Af:

Seniorforsker og speciallæge Karin Helweg-Larsen og seniorforsker og cand. scient. Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, khl@si-folkesundhed.dk, direkte telefon: 3532 6354. Bemærk at omstilling på hovednummeret 3920 7777 lukker kl. 12 i denne uge samt uge 29 og 30.

Kilde:

Slidgigt - Forekomst og risikofaktorer. Udviklingen i Danmark. Karin Helweg-Larsen, Michael Davidsen, Bjarne Laursen og Susan Andersen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København, juli 2009. Link til bestilling af rapporten og rapporten som pdf.

 
Redigeret: 08.03.17