Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  31, 2006

Gigtmedicin og risiko for blodprop i hjertet
 

Smertestillende gigtmedicin øger risiko for død hos patienter med tidligere blodprop i hjertet

Ny dansk forskning bekræfter, at en meget anvendt medicintype til behandling af gigtsmerter (NSAID) har alvorlige bivirkninger. De ældre typer af medicinen øger risikoen for mavesår og blødning. De nyere typer (selektive COX2-hæmmere) giver færre mavesår, men til gengæld øges risikoen for blodprop i hjertet. Dette har bl.a. medført, at det nyere gigtmiddel Vioxx® (Rofecoxib), er blevet trukket tilbage fra markedet. Befolkningsbaserede studier har vist, at denne øgede risiko formentlig også gælder de ældre præparater. Hvordan dette forholder sig hos patienter, der allerede har fået konstateret en hjertesygdom, er dog ukendt. Vi valgte derfor at undersøge risikoen hos en gruppe patienter med tidligere blodprop i hjertet.

 

De enestående danske forskningsmuligheder for at gennemføre registerstudier af større befolkningsgrupper er grundlaget for denne undersøgelse. I alt 58.432 patienter, der havde været indlagt med førstegangsblodprop i hjertet i perioden 1995-2002, blev inkluderet i undersøgelsen. De blev fulgt mht. brug af medicin, genindlæggelser og dødelighed. I alt 16.573 døde og 9.773 fik en ny blodprop i hjertet i observationsperioden.

 

Tabellen viser den relative risiko (hazard ratio) for død eller ny blodprop i hjertet blandt brugere af de forskellige præparater sammenlignet med ikke-brugere, hvis risiko er lig med 1.0. Vi fandt øget risiko for død forbundet med alle typer NSAID. Som det ses, øges risikoen for død næsten tre gange ved brug af de nyeste typer (rofecoxib). Tabellen viser også, at alle præparaterne øgede risikoen (hazard) for en ny blodprop i hjertet med mellem 25% og 65%.

 

Undersøgelsen har endvidere vist, at hvis man også inkluderer information om dosis, så er den højeste risiko forbundet med brug af høje doser af de nyere præparater (rofecoxib og celecoxib). Høje doser ibuprofen fordoblede risikoen og høje doser diclofenac mere end firedoblede risikoen for død.

 

Resultaterne fra denne undersøgelse giver anledning til at mistænke gigtmedicin af typen NSAID for at være mere skadelig for patienter med tidligere blodprop i hjertet end hidtil antaget. Dette gælder især de nye præparater (selektive COX2-hæmmere), men også de ældre NSAID i høje doser. Derfor bør læger udvise særlig forsigtighed i brug af denne type medicin hos patienter med tidligere blodprop i hjertet, og lægen bør altid diskutere balancen mellem risiko og fordele af behandlingen nøje igennem med patienten.

 

Tabeltekst. Relativ risiko (hazard ratio) for død og genindlæggelse med blodprop i hjertet (AMI) i relation til brug af smertestillende medicin blandt patienter med tidligere AMI.

 

 

Af:

Gunnar Gislason, 1. reservelæge, Amtssygehuset i Gentofte, Bispebjerg Hospital & Statens Institut for Folkesundhed, Tlf.: 39 77 39 77 (personsøger 926) / Mobil 29 43 67 53. E-mail: gg@heart.dk

Kilde:

Gislason GH, Jacobsen S, Rasmussen JN, Rasmussen S, Buch P, Friberg J, Schramm TK, Abildstrøm SZ, Køber L, Madsen M, Torp-Pedersen C. Risk of death or reinfarction associated with the use of selective cyclooxygenase inhibitors and nonselective nonsteroidal antiinflammatory drugs after acute myocardial infarction. Circulation 27. juni 2006;113:2906-13.

 
Redigeret: 03.08.06