Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  31, 2007

Kønsforskelle i dødelighed
 

Kvinder lever længere end mænd, men store ændringer siden 1950

Fra 1850 til 1950 steg middellevetiden i Danmark fra godt 40 år til godt 70 år. Alligevel var forskellen mellem mænds og kvinders middellevetid i hele perioden næsten den samme, kvinder levede 2-3 år længere. Siden 1950 øgedes forskellen mellem mænd og kvinder imidlertid til seks år i 1980'erne, og er nu ca. 4½ år. Siden 1950 har dødeligheden for mænd og kvinder derfor udviklet sig meget forskelligt.

 

For dødsfald relateret til alkohol og rygning har der været store kønsforskelle. Mænd startede langt tidligere med at ryge end kvinder gjorde, ligesom andelen af storrygere altid har været højest blandt mænd. Til gengæld har mændene også været bedre til at lægge cigaretterne på hylden end kvinderne. Lungekræft hænger tæt sammen med rygning, og antallet af dødsfald på grund af lungekræft blandt mænd har været faldende i de senere år, mens det stadig stiger for kvinder, men der er dog stadig flere mænd end kvinder, der dør af lungekræft.

Dødeligheden af alkoholisme og skrumpelever har også udviklet sig meget forskelligt, både med hensyn til kønsforskelle og med hensyn til forskelle over tid. I de seneste 25 år har dødeligheden været dobbelt så høj blandt mænd som blandt kvinder, og i løbet af de seneste 30 år er der sket en fordobling af dødeligheden blandt mænd, og siden 1980 knap en fordobling blandt kvinder.

 

 

Dødeligheden for mænd og kvinder for lungekræft samt alkoholisme og skrumpelever (levercirrose)Aldersstandardiserede rater pr. 100.000

 

 

 

I forbindelse med selvmord, trafikulykker og forgiftningsulykker har der også været store ændringer i kønsforskellene siden 1950. I 1950'erne havde f.eks. mænd og kvinder næsten den samme dødelighed på grund af forgiftningsulykker, mens mænd havde en fire gange så høj dødelighed i trafikken. Omkring 2000 havde mænd en næsten tre gange så høj dødelighed som kvinder for selvmord, trafikulykker og forgiftningsulykker.

 

Der har siden 1950 kun været beskedne kønsforskelle for dødsfald på grund af influenza, infektionssygdomme og tarmkræft. For infektionssygdommene betød aids dog, at mænds overdødelighed var specielt høj i starten af 1990'erne.

Hjertesygdomme, diabetes, apopleksi og mavekræft har haft ensartede forløb med en svagt stigende overdødelighed blandt mænd i forhold til kvinder siden 1950.

 

Der er utvivlsomt flere årsager til, at der er forskel på mænds og kvinders dødelighed. Der er næppe tvivl om, at biologiske og genetiske forhold har betydning for en del af kønsforskellene i dødelighed, men de markante ændringer i forskellen mellem mænds og kvinders gennemsnitlige levetid i de seneste 50 år skyldes især sygdomme og dødsårsager, der er tæt relateret til livsstil og sundhedsvaner i samspil med ændrede levevilkår.

Af:

Knud Juel, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

 

Kontaktperson: Knud Juel, Tel.: 3920 7777, E-mail: kj@si-folkesundhed.dk

 

Kilde: Juel K, Christensen K. Kønsforskelle i dødelighed i Danmark 1840-2005. Kvinder lever længere end mænd, men der er sket store ændringer i de seneste 50 år. Ugeskrift for Læger 2007; 169: 2398-403.  

 
Redigeret: 01.08.07