Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  32, 2006

Sygdomsbyrden blandt ældre danskere
 

Hvilke sygdomme belaster danskere over 65 år?

Hvordan vil det påvirke befolkningens levetid og helbred, hvis en bestemt sygdom blev elimineret? Hvis en sygdom med høj dødelighed, fx cancer, ikke længere fandtes, ville vi leve længere, men stadig være belastet af andre sygdomme og lidelser. Hvis en ikke-dødelig sygdom med stor udbredelse, fx rygsygdom, blev udryddet, ville befolkningen have flere raske leveår selvom levetiden ikke blev længere. Mange ældre har mere end én sygdom og kan derfor stadig være syge, selvom en bestemt sygdom blev udryddet.

 

En måde at vurdere hvor meget specifikke sygdomme belaster danskerne, er at beregne forventet levetid med langvarig sygdom før og efter en hypotetisk eliminering af en bestemt sygdom. En opgørelse af sygdomsbyrden blandt 65-årige danskere er gennemført efter dette princip, hvor de specifikke sygdomme er udvalgt blandt dem, der er mest udbredt, eller hvor dødeligheden er høj.

 

Undersøgelsen er baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 og Dødsårsagsregistret og med anvendelse af specielle demografiske metoder.

 

Hjertekarsygdomme

Forventet restlevetid for 65-årige ville øges med 4,0 år hvis hjertekarsygdomme blev elimineret og øge levetiden uden langvarig belastende sygdom med 3,7 år for mænd og med 2,8 år for kvinder. De sygdomme i gruppen der vejer tungest er iskæmisk hjertesygdom og apopleksi.

 

Cancer

Hjertekarsygdomme er mere udbredt i yngre aldersgrupper end cancersygdomme. Derfor er gevinsten i levetid mindre ved eliminering af cancer end hjertekarsygdomme. Hvis cancer blev elimineret, ville forventet restlevetid øges med 2,4 år for 65-årige. For mænd ville 1,5 år være uden langvarig belastende sygdom og 0,9 år med sygdom; for kvinder ville 1,3 år være uden og 1,0 år være med langvarig belastende sygdom.

 

Muskel- og skeletsygdomme

Eliminering af muskel- og skeletsygdomme ville transformere et år med langvarig belastende sygdom til et år uden langvarig belastende sygdom for mænd og 2,4 år uden sygdom for kvinder.

 

Figuren viser vundet forventet restlevetid og fordelingen heraf på levetid uden eller med langvarig belastende sygdom ved eliminering af udvalgte sygdomme. Når øget levetid med sygdom i nogle tilfælde er negativ betyder det, at der vindes raske leveår.

 

Hjertekarsygdomme bidrager mest til sygdomsbyrden blandt danskere over 65 år og gevinsten ved eliminering af denne sygdomsgruppe ville være længere levetid med bedre helbred. Cancerdødeligheden er høj blandt ældre, hvor forventet restlevetid er relativ kort og andre sygdomme også tynger. Derfor er sygdomsbyrden på grund af cancer mindre end for hjertekarsygdomme. Muskel- og skeletsygdomme er ikke dødelige, men belaster helbredet - specielt blandt ældre kvinder.

 


Figurtekst: Øget forventet restlevetid og ændret levetid med eller uden langvarig belastende sygdom for 65-årige danskere ved elimination af specifikke sygdomme.

 

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, 3920 7777, hbh@si-folkesundhed.dk

Kilde:
Brønnum-Hansen H, Juel K, Davidsen M. The burden of selected diseases among older people in Denmark. Journal of Aging and Health 2006;18:491-506.
 
Redigeret: 13.10.16