Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2008

Sundhed og sygelighed i regionerne
 

Regionerne har mange ligheder men også forskelle

Borgerne i landets fem regioner har det på mange måder lige godt eller dårligt med hensyn til deres sundheds- og sygdomssituation. Der er dog på nogle områder forskel mellem regionerne. Det viser en regionsoversigt, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har udarbejdet for at gøre det nemmere at sammenligne regionerne.

 

Regionsoversigten viser borgernes sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, sygelighed, sundhedsadfærd, arbejde og bolig, sociale relationer samt brug af behandling i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Ser man f.eks. på, om danskerne har det godt psykisk, så er der forskel på Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Mens 54 % i Region Syddanmark har det godt psykisk, er det kun 47 % i Region Hovedstaden. Når det gælder danskernes vitalitet, så er andelen, som føler sig meget vital noget større blandt nordjyder end blandt borgere i Region Hovedstaden. Nordjydernes tænder kan til gengæld ikke helt måle sig med de øvrige regioners.

Blandt Region Sjællands borgere udgør gruppen, som er svært overvægtige en større del end i de fire andre regioner. Andelen af kronisk syge er mindst i Midtjylland og størst i Syddanmark, men det er i Nordjylland, man finder den største andel, som føler sig meget hæmmet af langvarig sygdom.

 

Regionstallene er de senest sammenlignende tal på landsplan, og stammer fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen fra 2005. Procenterne er justeret, hvilket vil sige, at køns- og aldersfordelingen i hver region er statistisk tilpasset befolkningens sammensætning på landsplan. Tallene er baseret på i alt 14.566 interview (omkring 3000 i hver region) med et repræsentativt udsnit af voksne danskere på landsplan og i de fem regioner.

 

Download regionsoversigt som pdf.

I tabellen viser + og - i parenteserne signifikans, hvilket for hver indikator viser, om der er en statistisk påviselig forskel i forhold til et landsgennemsnit. + angiver at det ligger over landsgennemsnittet og - at det ligger under.

Af:

Finn Kamper-Jørgensen, direktør og Iben Augustsen, kommunikationsmedarbejder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Kontaktperson: Finn Kamper-Jørgensen, direktør, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, mail: fkj@si-folkesundhed.dk, tlf.: 3920 7777

Kilde:

Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987, Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M., Statens Institut for Folkesundhed, København, december 2006. Rapporten

 

SUSY-databasen, er en interaktiv database på internettet, hvor man kan søge resultater på den enkelte region og over 140 indikatorer på sundhed og sygelighed i Danmark. I databasen findes resultater fra 2005, 2000, 1994 og 1987. SUSY-databasen

 
Redigeret: 16.03.17