Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2010

En ny dansk vækstreference for børn under 5 år
 

Børn er større ved fødslen, men vokser langsommere fra 1-3 år. Tykke børn er blevet tykkere

Der er udarbejdet nye danske kurver for højde, vægt og BMI (body mass index) for børn fra 0-5 år i Danmark.

 

I løbet af de 25 år, der er gået, er den gennemsnitlige fødselslængde steget med 0,5-1 cm. Børnene er også længere end før i den første del af første leveår, men fra 1–3½ år er der næsten ingen forskel. Ved 5 år er drengene igen 0,9 cm højere, mens pigernes højde ikke er øget. Set over hele aldersspændet er stigningen statistisk sikker hos begge køn: de 0-5-årige er blevet en smule højere.

 

Fødselsvægten er øget med 150–200 g. Den øgede vægt ses op til ca. 2 år, hvorefter børnene vejer lidt mindre end i den tidligere undersøgelse. Ved 5 år vejer børn af begge køn mere end før, men for hele aldersspændet er stigningen ikke sikker.

 

BMI-kurverne er måske det mest interessante ud fra de seneste års debat om fedme hos børn. BMI er højere ved fødslen, men lavere fra 1-3 år, og derefter igen højere. Som det ses af figurerne ligger de højeste BMI-percentiler fra 2-5 år højere end før: tykke børn er blevet tykkere.

 

Den lidt langsommere vækst blandt børn i Danmark fra ca. 9 måneder – 3 år findes også ved sammenligning med vækstkurver fra andre lande og med WHO's vækststandard. En mulig årsag kan være hyppige infektioner hos danske børn. Ændringerne i 1. leveår skyldes udover en øget fødselsvægt også, at flere børn ammes end for 25 år siden, og at færre mødre ryger.

 

Formålet med de nye vækstreferencer er at danne nye landsrepræsentative vækstkurver, da de vækstkurver, der bruges i dag, er baseret på målinger af børn i 1970'erne. Desuden var et af formålene at undersøge udviklingen i småbørns vækst. Sundhedsstyrelsen overvejer dog at indføre WHO's vækststandard som ny vækstreference i Danmark.

 

 

Figurer: BMI hos danske børn før og nu, percentilkurver

DRENGE

 figur_vækstrater drenge

PIGER

   

__________________: Den nye reference (danske børn født i 1995)

.............................. : Den nuværende nationale reference (danske børn født i 1970'erne)

 

Percentilkurverne viser BMI for alderen for de laveste 3%, 25%, 50%, 75% og 97% af børnene. Stiller man fx 100 lige gamle piger op på række med den tyndeste forrest, når de er målt ved 0, 1, 2, 3, 4 og 5 år, svarer BMI hos den tyndeste pige til 1% percentilen, BMI hos nr. 50 til 50% percentilen eller medianen, og BMI hos nr. 99 til 99% percentilen.

 

 

WHO's vækststandard er en reference for, hvordan børn i verden bør vokse, forudsat at de har optimale sociale og ernæringsmæssige forhold og ikke er syge. Børnene er fra seks nationaliteter. Bl.a. skal børnene være blevet ammet fuldt i mindst 4 måneder og mødrene være ikke-rygere. De danske percentilkurver for højde, vægt og BMI ligger over WHO's kurver. Nogle af forskellene kan skyldes mindre nøjagtige målinger i den danske reference.

 

Supplerende materiale: Excelark med vækstkurver fra den nye danske reference, hvor data for et barn kan indtastes, kan downloades her: Drenge | Piger 

Læs mere her: Vækst hos 0-5 årige. Her findes tabeller og kurver, samt sammenligninger af den nye danske reference med den nationale reference udarbejdet af Else Andersen (1982), og med WHO's internationale vækststandard (2006).

 

Fakta: Undersøgelsen bygger på data om højde og vægt fra de forebyggende lægeundersøgelser registreret i Barnets Bog eller hos den praktiserende læge. Der indgik 27.486 sæt målinger af højde og vægt fra i alt 4.105 børn. Børnene deltager i Socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelse af børn født i Danmark i 1995, og følges til de bliver voksne. Børnene er repræsentativt udvalgt blandt danske børn og blandt seks etniske minoriteter i Danmark.

 

Finansiering: Undersøgelsen er finansieret af Sygekassernes Helsefond og Sundhedsministeriet.

Af:

Anne Nielsen, Afdelingslæge, ph.d., Tidligere Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kontakt: Anne Nielsen, mail: helge.olesen@email.dk, telefon 5190 7166

Kilde:

New Danish reference values for height, weight and body mass index of children aged 0–5 years. Nielsen AM, Olsen EM, Juul A. Acta Paediatrica 2010; 99: 168-78.

DOI: 10.1111/j.1651-2227.2009.01582.x.

 
Redigeret: 18.08.10