Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2012

FOA-medlemmers sundhed
 

Store forskelle mellem SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive

Der er markante forskelle i livsstil og arbejdsmiljø mellem social- og sundhedsassistenter (SOSU), pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive. Det viser rapporten "Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen siden 2000". Statens Institut for Folkesundhed, SDU har udarbejdet rapporten for fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) på baggrund af data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og de seneste Sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY).

 

For nogle indikatorer afviger både SOSU-assistenter og pædagogmedhjælpere meget fra øvrige erhvervsaktive. I begge grupper er der færre, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol og færre spiser usundt, mens flere er svært overvægtige, arbejder i bøjede og frovredne arbejdsstillinger og er udsat for tunge løft.

For nogle indikatorer er der markante forskelle mellem de to grupper. F.eks. er der blandt pædagogmedhjælperne færre storrygere, færre med diabetes og flere som dagligt spiser frugt end blandt SOSU-assistenterne.

 

Figuren viser udvalgte resultater for kvindelige pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter, som udgør de to største faggrupper i FOA. Her ses forholdene for de to sektorer sammenlignet med øvrige erhvervsaktive kvinder. Hvis indekset er større end 1, er forekomsten højere i den pågældende gruppe end blandt øvrige erhvervsaktive kvinder, og hvis indekset er mindre end 1, er forekomsten lavere end blandt øvrige erhvervsaktive kvinder.

 

 

Kvindelige pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenter sammenlignet med øvrige erhvervsaktive kvinder for udvalgte indikatorer relateret til sundhedsadfærd, specifikke sygdomme og lidelser samt arbejdsmiljø. 2010* 

 

 

SST=Sundhedsstyrelsen

 

*Analyserne tager højde for alder, uddannelseslængde og erhvervsmæssig stilling.

Undersøgelsens studiepopulation består af 9.031 FOA-medlemmer, der har deltaget i Den Nationale Sundhedsprofil 2010. Resultaterne om arbejdsmiljø er baseret på 735 FOA-medlemmer, der har deltaget i SUSY-2010. FOA-medlemmerne er sammenlignet med en relevant referencegruppe bestående af øvrige erhvervsaktive i alderen 16-64 år.

Af:

Maria Holst, videnskabelig assistent og Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Knud Juel, forskningsleder, kj@si-folkesundhed.dk, telefon: 2477 7713.

Kilde:

Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen siden 2000 , Maria Holst, Michael Davidsen og Knud Juel. . Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. København. 2012.

 
Redigeret: 15.08.12