Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  34, 2007

Alternativ behandling
 

Flere bruger alternativ behandling

Andelen af den voksne danske befolkning, som har brugt alternativ behandling inden for det seneste år, er steget fra 10,0 % i 1987 til 22,5% i 2005. Det svarer til, at ca. 976.000 voksne danskere har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år.

Det viser instituttets seneste nationalt repræsentative undersøgelse af voksne danskeres sundhed og sygelighed. Stigningen ses både blandt mænd og kvinder og i alle uddannelsesgrupper, dog er stigningen størst blandt dem med længst uddannelse.

 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne* er befolkningens brug af alternativ behandling belyst ved at præsentere svarpersonerne for et kort, hvor en række forskellige alternative behandlingsformer var angivet. Svarpersonerne er dernæst blevet bedt om at angive om og i givet fald hvilke behandlingsformer, de har benyttet. I undersøgelsen defineres alternativ behandling som brug af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen og uden offentligt tilskud.

 

De tre hyppigst anvendte alternative behandlingsformer er (1) massage, osteopati eller andre manipulative behandlingsformer, (2) zoneterapi og (3) akupunktur. For alle behandlingsformer ses der en større andel blandt kvinder end blandt mænd, der oplyser, at de har brugt de forskellige alternative behandlingsformer inden for det seneste år. I alt har 28,5 % af kvinder og 16,1 % af mænd brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år. Det er et gennemgående træk, at det er aldersgruppen 25-64 år, der i størst omfang har brugt de forskellige alternative behandlingsformer inden for det seneste år. I Region Hovedstaden, i Region Sjælland og i Region Syddanmark er andelen, der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år større end landsgennemsnittet.

 

 

Brug af alternativ behandling nogensinde og inden for det seneste år.

Procent og antal i befolkningen

 

 

*Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000. Rapporten

 

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet en interaktiv internetdatabasen hvor man selv kan foretage analyser og danne tabeller og kort ud fra data fra de gennemførte undersøgelser i 1987, 1994, 2000 og 2005.

 

Af:

Ola Ekholm, forskningsmedarbejder og Mette Kjøller, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

Kontaktperson: Ola Ekholm, tlf.: 3920 7777, E-mail: oek@si-folkesundhed.dk 

Kilde:

Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Statens Institut for Folkesundhed, København 2006. 

 
Redigeret: 28.10.16