Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  35, 2007

Udviklingen i danskernes KRAM-vaner
 

To skridt frem og et tilbage med KRAM-vanerne

KRAM står for Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Danskerne spiser sundere, ryger mindre og dyrker mere motion nu end tidligere, men der er en lidt større andel end tidligere, som drikker for meget alkohol.

 

Kost

I perioden 2000 til 2005 ses en stigning i andelen af voksne danskere, der dagligt spiser frugt (fra 44% til 50%) og aldrig spiser smør på brødet (15% i 2000 til 18% i 2005). Kvinder spiser sundere end mænd og dem med lang uddannelse sundere end dem med kort uddannelse.

 

Rygning

Det er stadig 30% af danskere, der ryger dagligt, men andelen af dagligrygere er faldet siden 1987 (fra 44% i 1987 til 30% i 2005). Der er flere dagligrygere blandt mænd end blandt kvinder og flere blandt dem med kort uddannelse end dem med lang uddannelse. Andelen af dagligrygere er i perioden faldet i alle uddannelsesgrupper, men faldet er mest udtalt blandt de længst uddannede.

 

Alkohol

I forhold til 1994 ses i 2005 en lidt større andel af danskere, der drikker mere alkohol end Sund­hedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser (fra 11% i 1994 til 14% i 2005). Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder og større blandt dem med lang uddannelse end dem med kort uddannelse. Det er dog især blandt de kortuddannede, der ses en stigning i andelen, der drikker for meget, og dette betyder, at forskellen med uddannelsesgrupperne er mindre nu end tidligere.

 

Motion

Udviklingen i fysisk aktivitet i fritiden er fulgt siden 1987. I perioden er der sket en stigning i andelen af danskere, der er moderat eller hård fysisk aktive i fritiden (fra 21% i 1987 til 27% i 2005). Der er stadig 13% af voksne danskere, der har stillesiddende fritidsaktiviteter og ikke dyrker motion. Mænd er mere fysisk aktive i fritiden end kvinder og andelen, der er fysisk aktive, stiger med stigende antal års uddannelse. Den positive udvikling i fysisk aktivitet i fritiden ses for både mænd og kvinder og for alle uddannelsesgrupper.

 

 

Kost, Rygning, Alkohol og Motion er medvirkende årsager til alvorlig sygdom og tidlig død i Dan­mark. Selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej, er der ingen grund til at stille sig tilfreds; der er stadig alt for mange, der spiser for meget og forkert, ryger, drikker for meget alkohol og motionerer for lidt. Vi mangler endnu viden om præcise sammenhænge mellem KRAM-faktorerne og helbred samt viden om, hvilke indsatser og forebyggelsesaktiviteter der virker og kan sættes i værk. Derfor er forskning i og evaluering af kommunernes indsats vigtig i de kommende år.

 

I løbet af 2007 og 2008 gennemføres den store KRAM-undersøgelse i 13 af landets kommuner. Den 3. september åbner KRAM-bussen i Sønderborg Kommune. KRAM-undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse, helbredsundersøgelser ved KRAM-bussen og lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter. Læs mere på hjemmesiden KRAM   

Af:

Tine Curtis, forskningsleder og leder af KRAM-undersøgelsen, Statens Institut for Folkesund­hed, Syddansk Universitet.

 

Kontaktperson: Tine Curtis, forskningsleder og leder af KRAM-undersøgelsen. Tlf.: 3920 7777  E-mail: tc@si-folkesundhed.dk   

Kilde:

Tallene stammer fra de nationalt repræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelser, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed i 1987, 1994, 2000 og 2005.

Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Statens Institut for Folkesundhed, København 2006. Rapporten

 
Redigeret: 28.10.16