Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2013

Alkohol i omgivelserne
 

Unge påvirkes af alkoholvanerne i deres omgivelser

De fleste studier af unges alkoholforbrug søger efter årsager hos de unge selv, men det er også vigtigt at få mere viden om betydningen af faktorer i omgivelserne. Et nyt studie sætter tal på betydningen af familiens alkoholforbrug, og hvilken kommune de unge bor i. Studiets resultater er for nylig publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Adolescent Health.

 

Studiet viser f.eks., at 13-15-årige unge med forældre der drikker dagligt, har 2,5 gange større risiko (odds ratio) for at have været fulde sammenlignet med unge, hvor forældrene drikker sjældnere end dagligt.

 

 

Risiko (odds ratio) for at have været fuld afhængigt af forældrenes alkoholvaner

 

 

Desuden ser der ud til at være en sammenhæng mellem den kommune en 13-15-årig bor i og dennes erfaring med at drikke sig fuld. I nogle kommuner er der mange voksne, som overskrider højrisiko genstandsgrænserne og i andre få. I de kommuner hvor voksenbefolkningen har et højt alkoholforbrug har de unge mere end dobbelt så høj risiko for at have været fulde som unge i kommuner, hvor få voksne overskrider genstandsgrænsen, selv når der tages højde for forældrenes alkoholforbrug.

 

 

 

Risiko (odds ratio) for at have været fuld afhængigt af andel voksne der overskrider genstandsgrænsen i den unges kommune

 

 

Undersøgelsen bygger på data fra de to nationale repræsentative undersøgelser; Skolebørnsundersøgelsen 2010 og Den Nationale Sundhedsprofil 2010.

Af:

Pernille Bendtsen, ph.d.-studerende, cand.scient.soc., Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Kontakt: Pernille Bendtsen, e-mail: pebn@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7810, mobil: 5134 6239

Kilde:

Sundhedsprofil 2010, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen

Bendtsen P, Damsgaard MT, Tolstrup JS, Ersbøll AK, Holstein BE. Adolescent alcohol use reflects community-level alcohol consumption irrespective of parental drinking. Journal of Adolescent Health 2013; 53: 368-373

 
Redigeret: 04.09.13