Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2014

Personer med udviklingshæmning dør for tidligt
 

Personer med udviklingshæmning lever i kortere tid end resten af befolkningen

Voksne med svær udviklingshæmning kan forvente at dø væsentligt tidligere end gennemsnitsdanskeren. 

 

Det fremgår af en undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

 

Undersøgelsen viser en markant overdødelighed blandt udviklingshæmmede inden for kræft, kredsløbssygdomme, andre naturlige dødsårsager samt ulykker og selvmord.

 

Alt i alt kan voksne med væsentlig udviklingshæmning forvente at dø omkring 14,5 år før resten af befolkningen generelt. 

 

Det er første gang, at man har undersøgt udviklingshæmmedes levetid og sammenlignet den med resten af befolkningen. Undersøgelsen er udarbejdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

Cirka 73.500 danskere med udviklingshæmning

 

Selvom udviklingshæmning er et af de hyppigst forekommende handicap i samfundet, er der i Danmark ikke en løbende registrering af personer med udviklingshæmning, og der findes ikke en officiel statistik over personer med udviklingshæmning.

 

Undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed baserer sig derfor på en omfattende identifikation af personer med udviklingshæmning ved hjælp af sundhedsregistre og analyser af bopæl.

 

Instituttet har fundet i alt 73.445 børn og voksne med udviklingshæmning og har fulgt dem over en længere periode, nemlig fra 2003-12. 

 

Svært udviklingshæmmede

 

Antallet svarer til en samlet forekomst på 16-19 udviklingshæmmede pr. 1.000 danskere og en forekomst af svær udviklingshæmning på 3,2 pr. 1.000 personer.

 

Populationen til beskrivelse af dødeligheden for voksne med udviklingshæmning består af de 39.314 personer, der var i live 1. januar 2003, fyldte mindst 20 år i løbet af perioden 2003-2012, og var identificeret senest 31. december 2012.

 

Blandt de 39.314 voksne med udviklingshæmning er 20.623 mænd og 18.691 kvinder.

 

Overdødelighed hele livet

 

Nedenstående figur viser, at dødeligheden blandt voksne med udviklingshæmning er markant forhøjet gennem hele livet, når man sammenligner med dødeligheden i den generelle danske befolkning

 

Overdødeligheden varierer fra 11,5 gange for unge kvinder til ca. to gange for de ældste mænd og kvinder på mere end 80 år.

 

Overdødeligheden er ikke et resultat af enkelte specifikke årsager, men findes som allerede nævnt indenfor en bred vifte af både naturlige dødsårsager og ikke-naturlige dødsårsager (overvejende ulykker og selvmord).

 

Udviklingshæmmede mænd kan forvente et lidt større tab af levetid end udviklingshæmmede kvinder. Overdødeligheden resulterer således i et tab af middellevetid på henholdsvis 14,6 år for mænd og 14,4 år kvinder med udviklingshæmning. 

  

 

  

Figur 1: Overdødelighed for personer med udviklingshæmning 2003-2012. Den relative dødelighed set i forhold til den generelle befolknings dødelighed opdelt efter køn og alder. (En relativ dødelighed lig 1 svarer til samme dødelighed. Større end 1 svarer til en overdødelighed.)  

Af:

Forsker Esben Meulengracht Flachs, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

 

Kontakt: Esben Meulengracht Flachs, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 6550 7780, e-mail: emf@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall, Knud JuelSundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2014

 
Redigeret: 03.09.14