Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2006

Fedme - et stigende sundhedsproblem
 

Forekomsten af fedme er fordoblet blandt voksne danskere siden 1987

Fedme (svær overvægt) udgør et stadigt stigende sundhedsproblem i hele den vestlige verden, som bl.a. øger risikoen for udvikling af en række sygdomme, først og fremmest type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. 

 

Udvikling i fedme

I 1987 var andelen af svært overvægtige voksne danskere 5,5 %, i 1994 7,6 %, i 2000 9,5 % og i 2005 nåede tallet op på 11,4 %. Der er altså sket en konstant stigning i andelen af svært overvægtige på 5,9 procentpoint siden 1987. Dermed har mere end hver niende voksne dansker et body mass indeks (BMI)* på 30 eller derover. Forekomsten af svært overvægtige er lavest i de yngste aldersgrupper, altså blandt de 16-24-årige mænd og kvinder, men det er til gengæld i disse aldersgrupper samt blandt kvinder i aldersgruppen 25-44 år, der er sket den største stigning. Af figuren fremgår det også, at stigningen er sket i alle aldersgrupper og hos begge køn.

 

Der er en klar sammenhæng mellem længden af uddannelse (kombineret skole og erhvervsuddannelse) og forekomsten af fedme. Jo kortere uddannelse desto større forekomst af fedme. Således er der tre gange så mange svært overvægtige blandt voksne danskere med mindre end ti års uddannelse i forhold til de med mere end 15 års uddannelse. 

 

Figurtekst: Figuren viser udviklingen i andelen (%) af svært overvægtige voksne danskere fra 1987 til 2005 i forskellige aldersgrupper opdelt på køn.

 

 

 

 

 

 

Forekomsten af svært overvægtige i regionerne

Der er forskel på andelen af svært overvægtige voksne danskere i de nye regioner. I forhold til landsgennemsnittet er forekomsten af svært overvægtige større i Region Sjælland, idet mere end hver syvende person er svært overvægtig her. I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er forekomsten mindre end landsgennemsnittet. Her karakteriseres omtrent hver tiende indbygger som værende svært overvægtig. De to øvrige regioner, Region Syddanmark og Region Nordjylland afviger ikke fra landsgennemsnittet, hvor hver niende er svært overvægtig.

 

Resultaterne stammer fra de nyeste data (2005) fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne), der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. Undersøgelsen er landsrepræsentativ. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000. SUSY-interviewskema med svarfordelinger som PDF 

 

*BMI er et anerkendt mål for fedme, der beregnes ud fra oplysninger om højde og vægt som kg/m2.

 

Af:

Forskningsassistent Louise Eriksen og seniorforsker Mette Kjøller, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Louise Eriksen, 3920 7777, lue@si-folkesundhed.dk

 
Redigeret: 13.10.16