Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2011

Rusmidler og ledighed
 

Kontanthjælpsmodtagere har et større forbrug af rusmidler

En undersøgelse på jobcentrene i Faxe og Holbæk viser, at kontanthjælpsmodtagerne er en særlig udsat gruppe, der drikker mere, ryger mere og oftere har røget hash indenfor det seneste år.


En tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne har et alkoholproblem, mod kun en fjerdedel af lønmodtagerne. Der er flere end dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere som lønmodtagere, der har røget hash indenfor det seneste år. Desuden er der dobbelt så mange rygere blandt kontanthjælpsmodtagerne end blandt lønmodtagerne.

 

 

Andel i procent fordelt på indkomstgrupper i to kommuner med problematisk alkoholforbrug

 

 

 

Andel i procent fordelt på indkomstgrupper i en kommune som ryger hash 

 

 

 

Dette tegner et billede af kontanthjælpsmodtagerne som en særligt udsat gruppe af borgere. Desuden er der en stor risiko for, at alkoholforbrug og hashrygning bliver en barriere for, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forbruget af rusmidler kan dermed være med til at fastholde en stor gruppe borgere i ledighed.

 

Tallene stammer fra en screeningsundersøgelse foretaget blandt 213 borgere på Jobcenter Faxe og 447 borgere på Jobcenter Holbæk i maj 2010 og januar 2011. Deltagerne blev spurgt til deres indkomst sidste måned, hvilket er årsagen til, at der indgår borgere med lønindtægt i undersøgelsen. Kategorien ’andet/ukendt’ dækker over en række mindre grupper af ydelser bl.a. en del unge på SU og personer på flexydelse, ledighedsydelse eller uden indkomst sidste måned.

Af:

Ida Høgstedt Danquah, videnskabelig assistent, cand.scient.san.publ., TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Ida Høgstedt Danquah, idah@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7735 

Kilde:

Alkohol, livsstil og helbred – en screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk, TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2011. Danquah IH, Hansen MB, Mortensen NP, Tolstrup JS, Nielsen AS, Becker U. 

Link til rapporten

 

Læs mere

Ugens tal om Folkesundhed: Nye erfaringer med alkoholindsats i sundhedscentre

Rapporten: Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre (2011)

 

Rapporten: Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 (2010) 

 
Redigeret: 14.09.11