Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2006

Fald i dødsulykker blandt børn
 

Færre børn i Danmark dør som følge af ulykker

Ulykker udgør et af de alvorligste sundhedsproblemer blandt børn og er den hyppigste årsag til børns kontakt med sygehusvæsenet. Hvert år kommer omkring 170.000 børn i alderen 0-14 år på skadestuen som følge af ulykker. Antallet svarer til, at et barn i gennemsnit kommer på skadestuen 2-3 gange inden det fylder 15 år.

 

Dødsulykker hos børn er til gengæld langt sjældnere. I perioden 1995–2000 mistede 303 børn under 15 år livet som følge af en ulykke - svarende til 50 årligt. Ulykker er årsag til hvert tredje dødsfald blandt børn i alderen 1-14 år, og over halvdelen af dødsulykkerne sker i trafikken.

 

Antallet af dødsulykker er faldet betydeligt siden 1970, hvor 252 børn døde som følge af ulykker. Figuren viser udviklingen i antallet af dødsulykker blandt børn. Faldet i antallet af dødsulykker har været mindre på hjemme/fritidsområdet end på trafikområdet. Næsten alle typer af dødsulykker er blevet sjældnere, undtagelser er dog brand og forgiftning.

 

Udviklingen i Danmark er parallel til de fleste andre vesteuropæiske lande og afspejler et stigende fokus på sikkerhed og forebyggelse, bl.a. udmøntet i lovgivning på trafikområdet, større krav til produktsikkerhed samt kampagner, f.eks. for badesikkerhed.

 

Figurtekst: Udviklingen i antallet af dødsulykker blandt børn 1970-2001. Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen.

 

 

 

 

 

Tabellen nedenfor viser en oversigt over det årlige antal tilskadekomne, indlagte og døde opdelt efter nogle af de steder, hvor ulykker hyppigt sker. Som det ses af tabellen, sker de fleste børneulykker ikke i trafikken, daginstitution eller skolen, men i hjemmet.

 

Figurtekst: Steder hvor børn hyppigt kommer til skade. Beregnet antal årligt i Danmark baseret på Ulykkesregisteret, 2000-2004 samt Register over børnedødsulykker, 1997-2001.

 

 

Tabellens tal stammer fra rapporten ”Børneulykker i Danmark - en registerbaseret analyse”, som netop er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten giver et bredt billede af ulykker blandt børn i aldersgruppen 0-14 år, både af de skader som behandles på skadestuen og de forholdsvis få dødsulykker. Ønsket med udgivelsen er primært at præsentere et talmateriale, der kan anvendes ved planlægning af den forebyggende indsats på området.

Af:

Bjarne Laursen, seniorforsker og Astrid Gisèle Veloso, studentermedhjælp. Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Bjarne Laursen, bla@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777  

 
Redigeret: 21.09.06