Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2007

Stor tilfredshed med egen læge
 

Der er udbredt tilfredshed med praktiserende læger

I det danske sundhedsvæsen er den alment praktiserende læge typisk befolkningens første kontaktled, på engelsk kaldet "gate-keeper", ledvogteren til den øvrige del af sundhedsvæsenet.

 

Hvad synes befolkningen om den alment praktiserende læge? Bedømmelsen i en befolkningsundersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, er meget positiv.

 

I den omfattende nationalt repræsentative befolkningsundersøgelse, SUSY 2005, var der indbygget et spørgsmål om tilfredsheden med den alment praktiserende læge. Alle de personer, der havde haft kontakt med deres egen læge om egne helbredsproblemer inden for en 3-måneders periode, hvilket var 41 % af voksenbefolkningen - blev spurgt om tilfredsheden med deres egen læge. 

  

Svarene fordelte sig således: 72,2 % var meget tilfredse, 16,6 % noget tilfreds, 5,4 % hverken tilfreds eller utilfreds, 3,3 % noget utilfreds, 1,5 % meget utilfreds og 1 % vidste ikke hvad de skulle svare. 

At næsten 89 % af befolkningen udtrykker tilfredshed med deres alment praktiserende læge er udtryk for, at en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen alt i alt vurderes positivt af befolkningen.

Man ved dog også fra forbrugerundersøgelser og patienttilfredshedsundersøgelser, at mennesker godt kan give en generel positiv vurdering af service eller af personer samtidigt med, at der kan være endog store specifikke og konkrete kritikpunkter mod enkelte dele af servicen.

 

I SUSY 2005 er der kun stillet det omtalte indikator spørgsmål. Man er ikke gået i dybden med eventuelle negative erfaringer med egen læge. Så vi kender ikke noget til kritikpunkterne.

Som det fremgår af tabellen over tilfredshed i forhold til køn og alder, er det de ældste, der er mest tilfredse med lægen.

Det kunne måske forventes, at kronisk syge som formodes at kende deres læge bedst, og de som bruger alternativ behandling, samt de hyppige lægebrugere ville adskille sig fra alle andre. Men det gør de ikke. Det viser analyserne på statistisk set sammenlignelige grupper.

 

Andel der er meget eller noget tilfreds med egen praktiserende læge
(eksklusive.: uoplyst og ved ikke)

 

Tabel UT 38 lægetilfredshed

Af:

Finn Kamper-Jørgensen, direktør, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Finn Kamper-Jørgensen, fkj@si-folkesundhed.dk - tlf. 39 20 77 77

Kilde:

Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006. Rapporten

 
Redigeret: 28.10.16