Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2011

Unge og symptomer
 

Mange unge har symptomer hver dag

De fleste 11-15-årige er raske og har ingen alvorlige sygdomme eller diagnoser, men hver fjerde dreng og pige i denne aldersgruppe har et eller flere symptomer hver dag. En stor del tager også jævnligt medicin.

 

I Skolebørnsundersøgelsen 2010 er 11, 13 og 15-årige blevet spurgt, om de har hovedpine, mavepine, ondt i ryggen, svært ved at falde i søvn, svimmelhed, er ked af det, irritabel/ i dårligt humør eller nervøse. Alle disse symptomer er almindelige blandt 11-15-årige, og 25 % af eleverne har ét eller flere af disse symptomer hver dag. Figur 1 viser, at flere piger end drenge i 11- og 13-års-alderen har daglige symptomer, mens andelen er næsten den samme blandt piger og drenge i 15-års-alderen. 

 

Det hyppigste symptom blandt 11-15-årige er hovedpine. Hver fjerde pige og hver sjette dreng i disse aldersgrupper har hovedpine mindst en gang om ugen. Halvdelen af pigerne og flere end en tredjedel af drengene bruger lægemidler mod hovedpine mindst en gang om måneden. Store andele i denne aldersgruppe har også hyppigt ondt i maven og ondt i ryggen.

 

 

Andelen i procent med mindst ét symptom dagligt

 

 

 

I figur 2 ses det, at forekomsten af symptomer dagligt er steget væsentligt fra 1991 til 2010. Kurverne viser et lidt ujævnt forløb, men for både piger og drenge i alle tre aldersgrupper er forekomsten af daglige symptomer nu meget højere end den var for tyve år siden. Årsagen til denne stigning er ikke kendt.

 

 

Andel i procent af 13-årige med mindst ét symptom dagligt fra år 1991-2010

 

 

Se også for udviklingen for 11-årige og 15-årige: pdf

 

Se flere tal om unges smerter, brug af medicin og selvvurderet helbred:

 

Mavepine blandt 11-15-årige

Hovedpine blandt 11-15-årige

Ondt i ryggen blandt 11-15-årige

Selvvurderet helbred helbred blandt 11-15-årige 

Af:

Bjørn Holstein, professor og Mette Rasmussen, lektor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Kontakt: Mette Rasmussen, lektor, e-mail: mera@si-folkesundhed.dk, telefon direkte 6550 7870, omstilling 6550 7777

Kilde:

Rasmussen M, Due P (red). Skolebørnsundersøgelsen 2010. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2011. Rapporten

 

Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og finansieret af Nordea-fonden. Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets skoler. Rapporten, som også rummer tal fra de tidligere runder af Skolebørnsundersøgelsen fra 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 og 2006.

 
Redigeret: 27.09.11