Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2007

Sygdom og helbredsrelateret livskvalitet
 

Trods langvarig sygdom føler mange sig friske

En fjerdedel af den voksne befolkning føler sig friske nok til at gøre, hvad de har lyst til, selvom de har en langvarig sygdom. Samtidig siger 5 % af befolkningen, at de kun af og til eller aldrig føler sig i stand til at gøre, hvad de har lyst til, selvom de ikke døjer med langvarig sygdom.

 

For at kunne give en bred beskrivelse af befolkningens sundhedstilstand er det  vigtigt at bruge flere forskellige mål. I de landsdækkende Sundheds- og sygelighedsundersøgelser beskrives sundhedstilstanden derfor ud fra tre forskellige perspektiver:

  • Et subjektivt oplevelsesmæssigt perspektiv, som handler om hvordan man vurderer eget helbred, og om man føler sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til – altså helbredsrelateret livskvalitet.
  • Et medicinsk, professionelt perspektiv, der handler om forekomsten af sygdom, symptomer og gener i traditionel medicinsk forstand.
  • Et normativt perspektiv, der handler om opfyldelsen af de sociale roller og omgivelsernes forventninger hertil.

Sygeligheden og den nedsatte helbredsrelaterede livskvalitet vil ofte – men ikke nødvendigvis slå igennem i alle tre perspektiver. Eksempelvis kan en person vurdere sit eget helbred som dårligt, uden at det har resulteret i kontakt til sundhedsvæsenet. Omvendt kan en person, der erklæres for syg i traditionel medicinsk forstand, godt føle sig frisk nok til at udføre sine sociale roller i overensstemmelse med omgivelsernes forventninger.

 

Sammenhæng mellem langvarig sygdom (medicinsk professionelt perspektiv) og oplevelsen af at føle sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til (subjektivt oplevelsesmæssigt perspektiv)

 

 

 

I alt 81 % af befolkningen - både syge og raske - siger, at de føler sig friske til at gøre, hvad de har lyst til, mens 19 % siger, at de kun af og til eller aldrig føler sig friske nok. 40 % oplyser, at de har en eller flere langvarige sygdomme (af 6 måneders varighed eller mere).

 

Når 26 % af befolkningen med langvarig sygdom - på trods af sygdommen - føler sig friske til at gøre, hvad de har lyst til, kan det hænge sammen med, at de har en velbehandlet sygdom. Der er 5 % som synes, at de har dårlig livskvalitet, selvom de ikke har langvarig sygdom.

 

Sammenhængen mellem forskellige sygdomme og vurderingen af ikke at være frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til, varierer med sygdommens art.

Kronisk angst/depression og diabetes er de mest belastende sygdomme, mens allergi, migræne/hovedpine og forhøjet blodtryk er de mindst belastende.

 

Forekomsten af forskellige sygdomme blandt voksne, og andele der ikke føler sig friske nok til at gøre, hvad de har lyst til

Af:

Mette Kjøller, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Mette Kjøller, mk@si-folkesundhed.dk - tlf.: 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Undersøgelsen er afrapporteret i Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2006. Rapporten

 
Redigeret: 28.10.16