Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2011

11-15-årige og alkohol
 

Hver sjette 15-årige drikker alkohol for at blive muntret op eller glemme problemer

En ny undersøgelse viser, hvorfor unge drikker alkohol. Det er velkendt, at danske 15-årige oftere drikker sig fulde end jævnaldrende i andre lande. I Skolebørnsundersøgelsen 2010 har deltagerne for første gang også svaret på, hvorfor de drikker alkohol. Langt over halvdelen af eleverne i 9. klasse, som drikker alkohol, svarer at de drikker, fordi det gør det sjovere at være sammen med andre eller for at blive fulde. Men der er også en gruppe, som drikker alkohol af helt andre årsager.

 

Knap 20 % af de 15-årige piger og 14 % af drengene, som drikker alkohol, siger, at de drikker for at blive muntret op eller glemme problemer. Flere drenge end piger svarer, at de drikker for at passe ind i en gruppe, og for at andre kan lide dem. Omkring hver syvende dreng drikker sommetider eller næsten altid for at passe ind i en gruppe, mens det kun er hver elvte pige, der svarer det samme.

 

Flere 15-årige drenge end piger drikker alkohol ugentligt (henholdsvis 28 % og 19 %), men når det kommer til andelen der har prøvet at drikke alkohol, og andelen der har været fuld mere end to gange er mønsteret ens. Knap 88 % af eleverne har prøvet at drikke alkohol, og godt 56 % har været fulde mindst to gange.

 

 

15-åriges begrundelser for at drikke alkohol

 

figur ugne og alkohol 

 

'

De elever i 9. klasse som har deltaget i undersøgelsen, er spurgt om 12 spørgsmål, som er inddelt i fire dimensioner: 1) Positive personlige motiver (fx for at blive fulde, for følelsens skyld, fordi det er sjovt etc.), 2) Positive eksterne motiver (fx fordi det gør det sjovere at være sammen med andre, gør festen bedre), 3) Negative personlige motiver (fx for at blive muntret op, for at glemme problemer), 4) Negative eksterne motiver (for ikke at føle sig uden for, for at passe ind, for at andre kan lide dig).

 

 

Se også andre nye resultater om alkoholforbrug, vaner og forventninger fra Skolebørnsundersøgelsen 2010.

Fuldskab blandt 11-15-årige

Flertalsmisforståelsen: De fleste 13-15-årige tror vennerne drikker mere

Alkoholforbrug blandt 11-15-årige

Forbrug af Alcopops blandt 11-15-årige

Forbrug af hård spiritus blandt 11-15-årige

Forbrug af øl blandt 11-15-årige

Forbrug af vin blandt 11-15-årige

Af:

Pernille Bendtsen, ph.d.-studerende, cand.scient.soc., Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Kontakt: Pernille Bendtsen, e-mail: pebn@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7871 eller 6550 7777

Kilde:

Skolebørnsundersøgelsen 2010. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Rapporten

 

Kuntsche E, Kuntsche S. Development and validation of the Drinking Motive Questionnaire Revised Short Form (DMQ-R SF). J Clin Child Adolesc Psychol. 2009 Nov;38(6):899-908.

 
Redigeret: 27.09.11