Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2012

Social ulighed og rygning
 

Smårygere findes i alle sociale lag mens storrygerne har kort uddannelse

Det er velkendt, at der er social ulighed i rygning, men skelner man mellem storrygere og små- og lejlighedsrygere er der stor forskel. Inddeler man mænd og kvinder i grupper, efter hvor mange års uddannelse de har, så er det tydeligt, at andelen af smårygere er nogenlunde lige stor, uanset om man har under 10 års uddannelse eller over 15 år. Men anderledes er det med storrygerne. Her er andelen størst i gruppen med kortest uddannelse.

 

Storrygere defineres som personer, der ryger 15 eller flere cigaretter dagligt, og smårygere defineres som personer, der ryger, men ryger mindre end 15 cigaretter dagligt – i denne kategori er der også personer, som kun ryger lejlighedsvist.

 

15 % af mændene, der har mindre end 10 års uddannelse er smårygere, og det er stort set samme andel, blandt mændene med 15 års uddannelse eller mere. Blandt storrygerne er billedet meget anderledes. Her er der mere end 4 gange så mange storrygere blandt mænd med mindre end 10 års uddannelse, end blandt mænd med mindst 15 års uddannelse. Det samme billede tegner sig blandt kvinderne.

 

 

Andelen af smårygere og storrygere blandt personer på 25 år eller derover, fordelt på uddannelsesniveau i 2010. Aldersjusteret procent

 

  

 

Tallene er fra en rapport, som belyser den sociale ulighed på 48 indikatorer, og tallene bygger på et repræsentativt udsnit af den voksne befolknings egne svar om rygevaner.

Af:

Mette Bjerrum Koch, videnskabelig assistent og Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Knud Juel kj@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7766

Kilde:

Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987, Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012.

 
Redigeret: 26.09.12