Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2006

Alkoholforebyggelse i grundskolen
 

Skolen som arena for alkoholforebyggelse

I Regeringens folkesundhedsprogram nævnes skolen som en vigtig arena for forebyggelse rettet mod børn og unge. Alkohol er et specielt vigtigt indsatsområde, idet danske unge har et særligt højt alkoholforbrug og en lav debutalder. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at skoler påbegynder alkoholrelateret undervisning i 7. klasse samt vedtager en alkoholpolitik. For at skabe overblik over hvorvidt skolerne følger Sundhedsstyrelsens anbefaling, har Statens Institut for Folkesundhed foretaget en kortlægning af den alkoholrelaterede undervisning på 7. klassetrin samt af skolernes alkoholpolitik.

 

Resultaterne viser, at:

  • 64 % af de deltagende 7. klasser har modtaget alkoholundervisning, mens en tredjedel (37 %) af klasserne ikke har modtaget alkoholundervisning i skoleåret 2004/2005.
  • Af de deltagende lærere angiver 82 %, at deres skole har en alkoholpolitik. Således angiver en femtedel (18 %) af lærerne, at der ikke er en alkoholpolitik på deres skole.

Kortlægningen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 7. klasse lærere fra 563 klasser fordelt på 385 skoler. De deltagende skoler udgør omkring 20 % af alle landets skoler, og alle landets amter og amtskommuner er repræsenteret i undersøgelsen. Spørgeskemaerne er udsendt i tilknytning til forskningsprojektet "Ungeshverdag.dk".

 

Resultatet peger således på, at skolens potentiale som arena for alkoholforebyggelse ikke udnyttes i den udstrækning, det anbefales fra Sundhedsstyrelsen. Undervisning i alkohol og andre sundheds- og forebyggelsesrelaterede emner er et timeløst fag og derfor i høj grad overladt til den enkelte lærer og skole. Det er således tænkeligt, at der nogle steder undervises i alkoholforebyggelse på et andet klassetrin end syvende, eller at undervisningen nedprioriteres til fordel for andre fag. Det kan diskuteres, om den nuværende organisering af undervisningen om sundhed og forebyggelse i skolerne er hensigtsmæssig, og om andre aktører, som fx forældre og lokale forebyggelsesaktører, kan inddrages bedre i alkoholforebyggelsen.

Af:

Forskningsassistent Mette Riegels, mrj@si-folkesundhed.dk, telefon 3920 7777

 

Kilde:

Mette Riegels, Thea Suldrup Jørgensen, Sofie Gorm Hansen & Tine Curtis. Notat: Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

 

 
Redigeret: 05.10.06