Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2009

Unge og alkoholkultur
 

Alkohol får unge til at føle sig selvsikre

Blandt elever i 7.-klasser som drikker alkohol, siger hver fjerde, at han eller hun føler sig meget mere selvsikker i selskab med andre, når han eller hun har drukket alkohol. I undersøgelsen Ungeshverdag.dk er 7.-klasses-elever blevet spurgt, hvilken følelse de har i selskab med andre, når de drikker alkohol.


Når man spørger eleverne i 7. klasse, om de har prøvet at drikke en genstand alkohol, svarer 36 % af pigerne og 46 % af drengene, ja. En tredjedel af dem som har drukket alkohol, har drukket mere end fem genstande sidst de drak alkohol.

 

Blandt dem der drikker alkohol, siger 25 %, at det får dem til at føle sig meget mere selvsikre i selskab med andre, og omkring 15 % siger, at de føler sig lidt mere selvsikre. Der er naturligvis flere grunde til, at danske unge drikker alkohol. Der er samfundsmæssige, sociale og individuelle forhold. Alle disse forhold må man se på, hvis man vil ændre på unges alkoholvaner.

 

 

Følelse i selskab med andre efter alkoholindtag blandt unge i 7. Klasse (andel i %)

  

  

De unge drikker typisk flere forskellige slags alkohol ved samme lejlighed. Alkoholsodavand og spiritus er de flestes foretrukne valg. Blandt pigerne er der 69 % som drak alkoholsodavand og 52 % som drak spiritus sidste gang de indtog alkohol. Blandt drengene er det 55 % som drak alkoholsodavand og 44 % som drak spiritus. Kun hver fjerde drenge og pige drak vin, og kun 35 % af pigerne og 43 % af drengene drak øl.

 

Ungeshverdag.dk er en undersøgelse, hvor alle landets 7.-klasses-elever i 2005 blev inviteret til at deltage. Undersøgelsen handler om de unges liv i skolen, i familien og i fritiden og har særlig fokus på de unges sundhedsadfærd og i særdeleshed på alkohol.

Af:

Mathilde Vinther-Larsen, ph.d.-studerende og Iben Augustsen, kommunikationsmedarbejder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Mathilde Vinther-Larsen, mvl@si-folkesundhed.dk, telefon: 3920 7777.

Kilde:

Unges hverdag, Ugneshverdag.dk undersøgelsen. Liv Nanna Hansson og Mathilde Vinther-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København maj 2008. læs mere

 
Redigeret: 28.10.16