Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2006

Forbedret sundhedstilstand blandt ældre
 

Flere leveår uden nedsat funktion blandt ældre

Statens Institut for Folkesundhed har tidligere offentliggjort opgørelser over udviklingen i forventet restlevetid uden funktionsbegrænsning blandt ældre danskere. Helt nye beregninger baseret på instituttets nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelse 2005 viser, at den positive udvikling forsætter.

 

I 1987 var den forventede restlevetid for 60-årige mænd og kvinder henholdsvis 17,4 år og 21,7 år. Heraf forventedes 12,2 år henholdsvis 13,3 år at være levetid uden funktionsbegrænsning (se figuren). Forventet restlevetid med nedsat funktion var således 5,2 år for mænd og 8,4 år for kvinder.

 

I 2005 var den gennemsnitlige restlevetid for 60-årige mænd øget med knap 2½ år til 19,8 år. For 60-årige kvinder steg restlevetiden med knap 1½ år til 23,0 år. Samtidig er forventet restlevetid uden funktionsbegrænsning steget markant siden 1987 og var i 2005 15,5 år for mænd og 15,6 år for kvinder. I perioden steg således forventet levetid uden nedsat funktion med 3,3 år for mænd og 2,3 år for kvinder, mens levetid med funktionsbegrænsning faldt med 0,9 år for mænd og 1,0 år for kvinder.

 

Undersøgelsen er baseret på instituttets nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser i 1987, 1994, 2000 og 2005, hvor personer på 60 år eller derover er blevet spurgt om funktionsniveau. God funktion dækker fysisk mobilitet og kommunikationsfærdigheder, idet en person anses for at leve uden funktionsbegrænsning, hvis vedkommende uden større besvær kan 1) gå 400 meter uden at hvile, 2) gå op og ned ad trapper, 3) bære 5 kg, 4) læse en almindelig avistekst, 5) høre en normal samtale mellem tre eller flere personer og 6) tale. Disse oplysninger sammenholdt med dødelighedsdata fra Danmarks Statistik giver mulighed for at beregne forventet levetid uden og med funktionsbegrænsning.

 

Udsigten til et længere liv med flere aktive leveår og færre leveår med nedsat funktion kan betyde, at fremtidens ældre ikke har samme behov for pleje og hjælp som tidligere. Hvorvidt dette vil kunne føre til lavere udgifter til ældreomsorgen fremover afhænger af det samlede antal ældre borgere i Danmark. Men befolkningsprognoser viser, at antallet af ældre stiger mange år frem.

 

Figurtekst: Udvikling i forventet restlevetid uden og med funktionsbegrænsning

 

 

 

 

 

 

Kilde:

Henrik Brønnum-Hansen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed. hbh@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

 
Redigeret: 12.10.06