Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2007

Børneundersøgelser i almen lægepraksis
 

Hver syvende børneundersøgelse afslører noget væsentligt

De forebyggende børneundersøgelser hos egen læge er blevet kortlagt for første gang siden 1979, og det viser sig, at lægen ved hver syvende børneundersøgelse gør et væsentligt nyt fund.

En ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, ser på hvordan de syv forebyggende helbredsundersøgelser af alle førskolebørn fungerer, hvad der kommer ud af dem, og hvordan de praktiserende læger og forældrene oplever dem.

Ved en ud af tre undersøgelser på alle alderstrin blev der gjort nye fund, og ved hver syvende undersøgelse blev der fundet noget, som lægen karakteriserer som væsentligt.

 

Andelen af børneundersøgelser i forskellige aldre, hvor der er fundet banale og væsentlige nye fund

 

 

 

De fleste fund hos barnet var fysiske, mens en mindre del var psykiske eller sociale. Desuden blev der også registreret enkelte sociale fund hos forældrene. De fysiske fund var f.eks. eksem, overvægt, undervægt, infektion, hørehandicap eller synshandicap. Lægerne reagerede på de nye fund med rådgivning, henvisning til opfølgning i praksis eller henvisning til speciallæge. Der var flest børn i to til fireårs alderen, som blev henvist videre, da flere end hver tiende barn blev henvist til behandling eller undersøgelse andetsteds.

 

Undersøgelser giver viden og tryghed

Mange forældre siger, at de har fået stort udbytte af børneundersøgelserne. Ved mere end hver femte børneundersøgelse havde forældrene således lært noget nyt især om mad, spisevaner og udvikling af barnets færdigheder. 65 % af forældrene var efter børneundersøgelsen blevet mere rolige for deres barns udvikling, mens 3 % var blevet mere urolige. 12 % havde fået mere selvtillid med hensyn til forældrerollen, mens stort set ingen havde fået mindre selvtillid med forældrerollen. De fleste forældre syntes, at børneundersøgelsen var forløbet særdeles godt, og at lægen havde fin kontakt til både dem og deres barn.

Næsten alle læger vurderede, at børneundersøgelsen har stor værdi for lægens kontakt til børnefamilierne.

 

Undersøgelsen om børneundersøgelserne er skabt på baggrund af spørgeskemaer, interviews og registre. I spørgeskemaundersøgelsen deltog 422 læger og 920 forældre, og i alt 1198 børneundersøgelser blev beskrevet fra august 2006 til februar 2007.

Af:

Susan Ishøy Michelsen, forsker, læge, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Morten Grønbæk, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, e-mail: mg@si-folkesundhed.dk Telefon: 3920 7777

Kilde:

"Evaluering af de Forebyggende Børneundersøgelser i Almen Praksis", 2007 udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU for Sundhedsstyrelsen. Michelsen S.I., Kastanje M., Meulengracht Flachs E., Søndergaard G., Biering-Sørensen S., Madsen M., Nybo Andersen A.. Link til rapporten og Sundhedsstyrelsen

 
Redigeret: 10.10.07