Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2009

Udredning af hjertepatienter
 

Akutte hjertepatienter udredes forskelligt

Chancen for at blive udredt med en KAG-undersøgelse i forbindelse med blodprop i hjertet afhænger af hvor man bor, og om man er mand eller kvinde.

 

I Danmark har vi nationale ensartede retningslinjer for behandlingen af patienter indlagt med akut iskæmisk hjertesygdom. Et skridt på vejen til den rette behandling er en undersøgelse af kranspulsårerne, en såkaldt koronar arteriografi (KAG). Denne undersøgelse kan sige noget om, hvorvidt der er mulighed for at tilbyde en ballonudvidelse eller en bypass operation, eller om behandlingen udelukkende skal være medicinsk.

 

Retningslinjerne er ens for mænd og kvinder, og er de samme, uanset hvor man bor i landet. Til trods for dette har det vist sig, at der er store forskelle i den udredning, som man gennemgår. Det viser en undersøgelse, hvor der indgår 24.910 patienter i alderen 30 til 90 år, som i perioden 2005 til 2007 blev indlagt for første gang med truende eller egentlig blodprop i hjertet.

 

Figuren viser andelen, der bliver undersøgt med KAG opdelt på køn og efter afstanden fra patientens bopæl til det nærmeste af de fem hjertecentre (Tæt på: nærmeste tredjedel, Længere væk: mellemste tredjedel, Langt væk: fjerneste tredjedel).

Af den fuldt optrukne blå linje kan man se, at flere end 80 % af de indlagte mænd, som bor tæt på blev undersøgt med en KAG indenfor to måneder efter deres indlæggelse, hvorimod det kun gjaldt under 60 % af indlagte kvinder, der bor langt væk illustreret ved den nederste røde stiplede linje.

 

 

Andel der undersøges med KAG efter indlæggelse

 

figur

 

Kvinder, som bor langt væk, har næsten kun halvt så stor sandsynlighed for at blive undersøgt, som mænd der bor tæt på. Selv når man tager højde for forskelle i bl.a. alder, årstal for indlæggelse, civil status, uddannelse, indkomst, sygelighed og medicinering op til indlæggelse er der fortsat en betydelig forskel, og de nævnte kvinder har stadig en 37 % mindre sandsynlighed for at blive undersøgt i forhold til de nævnte mænd.

 

Undersøgelsen viste, at der fra 2005 – 2007 var en forskel på, hvem vi undersøgte med KAG efter indlæggelse med akut hjertesygdom. Kvinder blev i mindre grad end mænd undersøgt med KAG, og jo længere væk man boede fra et af de fem store hjertecentre, jo mindre blev man ligeledes undersøgt.

 

Vi ved, at der er ulighed i sundhed i Danmark. Hvis vi skal kunne gøre det bedre, er første trin at studere om forskelle i behandlingen faktisk findes. Det gør de - viser studierne. Næste trin er så at undersøge, hvorfor det er sådan. Det har vi i dag ikke forskning, der kan forklare.

Af:

Anders Hvelplund, læge, ph.d.-studerende og Steen Z. Abildstrøm, overlæge, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Anders Hvelplund, mail: ahv@si-folkesundhed.dk, telefon: 3920 7777.

Kilde:

Hvelplund A, Galatius S, Madsen M, Rasmussen JN, Rasmussen S, Madsen JK, Abildstrøm SZ, the DANAMICS group. Longer distance from home to invasive centre is associated with lower rate of coronary angiographies following acute coronary syndrome. European Heart Journal 2009; Vol.30 (Abstract Supplement):334

 

Hvelplund A., Rasmussen S., Galatius S., Madsen J.K., Madsen M., Abildstrom S.Z., The DANAMICS group. Less aggressive invasive treatment in females with acute coronary syndrome. European Heart Journal 2008;Vol.29(Abstract Supplement):352

 
Redigeret: 07.10.09