Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2010

Måltider og etnicitet
 

Unges morgenmadsvaner varierer efter etnisk ophav

De fleste børn og unge i Danmark har gode måltidsvaner, dvs. de får et rigtigt måltid både til morgen og aften de fleste dage i ugen. Men et mindretal spiser aldrig morgenmad på hverdage. Blandt 11-, 13- og 15-årige drenge er der henholdsvis 5,6 %, 8,2 % og 11,2 % som aldrig spiser morgenmad på hverdage. Blandt de 11-, 13- og 15-årige piger er det henholdsvis 6,6 %, 10,6 % og 15,9. Der er også store forskelle mellem indvandrere, efterkommere og etniske danskere.

 

Organiserede måltider i familien er et sundhedstegn, dels fordi organiserede måltider ofte er sundere end mellemmåltider, og dels fordi den mæthed der opstår ved et rigtigt måltid reducerer risikoen for at man fylder sig med usunde snacks. Børn og unge, der spiser et rigtigt morgenmåltid hver dag, har som hovedregel bedre trivsel end andre, de har mindre risiko for overvægt, og de er mere parate til at modtage undervisning i skolen. Derfor er det bekymrende, hvis børn og unge aldrig spiser morgenmad på hverdage.

   

Figuren viser hvor mange procent af 11-15-årige indvandrere, efterkommere og etniske danskere, som aldrig spiser morgenmad på hverdage. Forekomsten er betydeligt højere blandt indvandrere og efterkommere end blandt etnisk danske unge. Årsagerne til disse forskelle er ukendte. En indsats for bedre måltidsvaner er et vigtigt element i en samlet indsats for at forebygge overvægt.

 

 

11-15-årige elever der aldrig spiser morgenmad på hverdage

 

 

 

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 11-15-årige elever i et tilfældigt udsnit af landets skoler. Der deltog 236 indvandrere, 449 efterkommere og godt og vel 5.500 etnisk danske elever.

Af:

Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kontakt: email: bho@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777, og ph.d.-stipendiat Helene Nordahl Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, email: henor@sund.ku.dk

Kilde:

Nordahl Jensen H, Holstein BE. Sundhed og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og etniske danskere i 5., 7. og 9. klasse. København: Statens Institut for Folkesundhed juni, 2010. Link til rapporten og faktaark om spisevaner, drikkevaner, kroppen, symptomer og skoletrivsel.

 
Redigeret: 13.10.10