Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2011

Unges vægt og kropsopfattelse
 

En stor gruppe unge føler sig tykke uden af være det

Blandt 15-årige piger siger 43 %, at de føler sig for tykke, og 23 % af de jævnaldrende drenge siger det samme. Det er langt flere end den andel, der er overvægtige, så en stor gruppe unge føler sig tykke uden at være det. Det viser tal fra den seneste Skolebørnsundersøgelse i 5., 7. og 9. klasse.

 

Dette misforhold mellem andelen af overvægtige og andelen, der følger sig for tykke, skyldes især at en meget stor del af de normalvægtige piger føler sig for tykke. Ikke mindre end 38 % af de 15-årige normalvægtige piger føler sig for tykke. Blandt drengene er det tilsvarende tal 17 %. Blandt 11- og 13-årige er der også en stor andel af både piger og drenge, som selv mener, at de er for tykke.

 

Ligeledes er der en stor andel i de samme aldersgrupper, som mener, at de bør slanke sig, ikke mindst blandt pigerne. Over 35 % af 13- og 15-årige og 26 % af 11-årige piger siger i Skolebørnsundersøgelsen, at de er på slankekur. Blandt både piger og drenge svarer 13 % at de bør tabe sig i vægt, 9 % at de bør tage på og 25 % at de prøver at tabe sig.

 

 

Procent af normal- og overvægtige 15-årige drenge og piger, som føler sig for tykke

 

 

 

Se flere resultater om vægt og kropsopfattelse:

 

Body mass index blandt 11-15-årige

Overvægt og fedme blandt 11-15-årige

Kropsopfattelse blandt 11-15-årige

Slankekur blandt 11-15-årige

Af:

Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Camilla Schmidt Morgen, ph.d.-studerende, mail: cscm@si-folkesundhed.dk telefon: 6550 7868 og Bjørn Holstein, bho@si-folkesundhed.dk telefon: 6550 7778

Kilde:

Due P, Rasmussen M, red. Skolebørnsundersøgelsen 2010. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2011.

Link til rapporten

 

Om undersøgelsen: Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og finansieret af Nordea-fonden. Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets skoler.

 
Redigeret: 12.10.11