Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2012

Unges motion i fritiden
 

Omkring 63.000 unge vurderer at deres fysiske form er ringe

På landsplan svarer 18 % af de 16-20-årige at deres fysiske form er dårlig eller mindre god. Men der er markant forskel på køn. Omkring dobbelt så mange piger som drenge vurderer at formen hører til i den dårlige ende. Størstedelen af både drenge og piger i denne aldersgruppe, synes de er i nogenlunde eller god form. Blandt drengene siger de fleste, 40 %, at de er i god form. Blandt pigerne siger de fleste, 42,3 % at de er i nogenlunde form. Det er relativt få, som vurderer deres fysiske form til at være virkelig god. I spørgeundersøgelsen var svarmulighederne: virkelig god, god, nogenlunde, mindre god, dårlig.

 

Der er dog en hel del, som er fysisk aktive i fritiden. Halvdelen af de 16-20-årige er moderat eller hårdt fysisk aktive dvs. de dyrker konkurrence- eller motionsidræt mindst fire timer om ugen.

 

 

Fysisk aktivitet i fritiden blandt drenge og piger 16-20 år i 2010. I procent

 

 

 

De unge har fået spørgsmålet: ”Hvis du ser på det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden?”. Fx er der både 12 % piger og drenge, som falder ind i kategori 4, stillesiddende. Under kategorien lettere motion, nr. 3, hvilket er gåture, daglig cykling, lettere havearbejde o.lign. mindst fire timer om ugen, er der 28 % drenge og 49 % piger. Kategori 2 er motionsidræt eller fx tungt havearbejde mindst fire timer ugentligt. Kategori 1 konkurrenceidræt vil sige, at man træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen.

 

De unge er også spurgt om de gerne vil være mere fysisk aktive i fritiden. Her viser det sig, at der er flere, som har et ønske om at være mere fysisk aktive, blandt dem der dyrker lettere motion end i gruppen af stillesiddende.

Af:

Ola Ekholm, seniorrådgiver og Iben Augustsen, kommunikationskonsulent, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Ola Ekholm, seniorrådgiver, oek@si-folkesundhed.dk telefon:6550 7772 og Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, mg@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7700

Kilde:

National Sundhedsprofil unge, Ola Ekholm og Knud Juel. Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen, 2011.

Rapporten

 
Redigeret: 28.02.17