Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  42, 2006

Stofmisbrug og helbred
 

Hvert år medvirker stofmisbrug til 1.100 danskeres død

Stofmisbrug er forbundet med en række helbredsmæssige problemer og konsekvenser, bl.a. forhøjet dødelighed på grund af forgiftninger og sygdomme. En del af disse konsekvenser beskrives nedenfor.

 

Stofmisbrug* medfører hvert år, at der:

  • dør ca. 1.100 danskere med en diagnose relateret til stofmisbrug, svarende til 2 % af alle dødsfald
  • indlægges 4.000 på landets hospitaler
  • registreres 1.500 skadestuebesøg og 6-7.000 ambulante besøg
  • tildeles 100 tilfælde af helbredsbetinget førtidspension.

Der er lige mange indlæggelser blandt mænd og kvinder, mens der for de øvrige mål er flest tilfælde blandt mænd.

 

Personer, der dør som følge af stofmisbrug, mister i gennemsnit 25-30 leveår, og danskernes middellevetid reduceres med 3-5 måneder.

 

 

*Vi arbejder med en bred definition af stofmisbrug. Udover sygdomme og skader som følge af illegale stoffer (f.eks. heroin og kokain) inkluderer vi også sygdomme og skader som konsekvenser af receptpligtig medicin (f.eks. smertestillende og beroligende medicin).

 

**Data stammer fra nationale registre og indeholder tilfælde, hvor diagnoserne har været relateret til stofmisbrug. For dødsfald og hospitalskontakter er medtaget tilfælde, hvor stofmisbrug har været en medvirkende årsag, men ikke i alle tilfælde været hovedårsagen. For førtidspensioner er udelukkende medtaget tilfælde, hvor stofmisbrug har været hovedårsagen.

Af:

Seniorforsker Knud Juel, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kilde:

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

 
Redigeret: 19.10.06