Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2009

Kommunale sundhedsindsatser
 

Indsatser der kan fremme sund kost og fysisk aktivitet

Usund kost og fysisk inaktivitet er væsentlige risikofaktorer for sygdom. Derfor er viden om effektive indsatser, der kan fremme sund kost og fysisk aktivitet af stor betydning for kommunerne, der har en helt central rolle i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har gennemgået den danske og internationale litteratur for at identificere indsatser, der virker, og vurderet indsatsernes anvendelighed for danske kommuner i samarbejde med en arbejdsgruppe i Sund By Netværket. Resultatet offentliggøres nu i publikationen "12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet - den gode kommunale model".

 

Anbefalinger for fire målgrupper

Publikationen indeholder 12 anbefalinger baseret på indsatser, der har vist effekt. Der er tre anbefalinger for hver af følgende målgrupper: børn i førskolealderen, skolebørn og unge, voksne og ældre. Gennemgangen af litteraturen viser, at især indsatser, hvor man ændrer rammerne for borgernes liv, har en effekt. Kommunerne kan derfor med fordel gøre brug af de arenaer, hvor de i forvejen møder borgerne i hverdagen; eksempelvis i børneinstitutioner og skoler og på de kommunale arbejdspladser. Der bør gennemføres indsatser relateret til både information, færdigheder samt omgivelser og tilgængelighed. Udover en beskrivelse af litteraturgennemgangen, eksempler og anbefalingerne, oplyser publikationen også om, hvor man kan finde mere information.

 

 

 

 

Publikationen er sendt ud til alle landets kommuner og kan downloades her. Trykte eksemplarer kan bestilles ved at skrive til post@sundbynetvaerket.dk. For mere information om Sund By Netværket:  www.sund-by-net.dk 

Af:

Christian Hollemann Pedersen, videnskabelig assistent, og Kasper Normann, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Kontakt: Christian Hollemann Pedersen, mail: chp@si-folkesundhed.dk.  telefon: 3920 7777.

Kilde:

Pedersen CH, Norman K, Christensen S, Skov LR og Curtis T. 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model. Anbefalinger på baggrund af litteraturen og lokale erfaringer. Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2009.

 
Redigeret: 08.03.17