Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2016

Flest undervægtige spædbørn i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Ishøj – færrest i Frederikssund, Hillerød, Rudersdal og Tårnby
 

Undervægt: 2,4 procent af alle spædbørn vejer for lidt, og der er stor forskel på, hvilken kommune de bor i

Mange danske børn vejer for meget, og der er generelt meget fokus på at bekæmpe overvægt. Men der er også børn, der vejer for lidt, og som er decideret undervægtige. En ny undersøgelse viser, at 2, 4 procent af alle spædbørn mellem seks og ti måneder er undervægtige.

 

Det er Databasen Børns Sundhed, der står bag undersøgelsen. Databasen er et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne i 32 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed. SDU. Undersøgelsen omfatter 16.392 spædbørn, der er blevet mål og vejet af sundhedsplejerskerne.

 

Undervægt hos spædbørn defineres her som en betydelig afvigelse fra den gennemsnitlige vægt for spædbørn i samme alder.

 

”Undervægt er kun sjældent tegn på sygdom, og de fleste undervægtige udvikler sig sundt og godt. Men undervægt kan også være tegn på manglende trivsel, og derfor er det vigtigt at følge vægten og rådgive forældrene blandt andet om mad og måltider,” siger Bjørn Holstein, børnesundhedsforsker på Statens Institut for Folkesundhed.

 

Forskel mellem kommuner

 

Der er stor forskel på forekomsten af undervægt fra kommune til kommune. Der er for eksempel mere end 4,5 procent undervægtige spædbørn i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Ishøj, mens der i Frederikssund, Hillerød, Rudersdal og Tårnby er mellem 0 og 1 procent undervægtige spædbørn.

 

”Man ved ikke, hvorfor der er så stor forskel. Det kan være tilfældige variationer, eller det kan være, at sundhedsplejersker og læger i nogle dele af landet gør en særlig indsats over for undervægtige børn,” siger Bjørn Holstein.

 

Det er svært at se med det blotte øje, om et spædbarn er undervægtigt. Man er derfor nødt til at se barnets vægtudvikling over et stykke tid for at kunne afgøre, om væksten er stagneret.

 

Figuren viser forekomsten af undervægt i seks til ti måneders alderen. Data om undervægt kan opgøres på mange måder. Her benyttes de principper, der anbefales af World Health Organization (WHO).

   

 

 

Af:

Professor emeritus Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, e-mail: bho@niph.dk, tlf.: 23424318

 

Derudover kan følgende kontaktes:

Formanden for Databasen Børns Sundhed, ledende sundhedsplejerske Lene Møller, Rødovre Kommune, tlf.: 36377447 eller 20977411, e-mail: soclvm@rk.dk, og professor Anne Mette Skovgaard, Statens Institut for Folkesundhed, e-mail: amsk@si-folkesundhed.dk, tlf.: 20151495 

 

Læs også: Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale. København: Sundhedsstyrelsen 2015.

Kilde:

Databasen Børns Sundhed: Johansen A, Krogh C, Pant SW, Holstein BE. Amning: Temarapport og årsrapport. Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed 2016.

 
Redigeret: 26.10.16