Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2006

Usikker sex og helbred
 

Hvert år medvirker usikker sex til 10.000 indlæggelser

Usikker sex eller seksuelt overførbare sygdomme er årsag til en række sundhedsproblemer, der især kan have konsekvenser for unge og unge voksne. En del af disse konsekvenser beskrives nedenfor.

 

Usikker sex* medfører hvert år, at der:

  • dør ca. 300 danskere med en diagnose relateret til usikker sex, svarende til ½ % af alle dødsfald
  • indlægges 10.000 på landets hospitaler, svarende til 1 % af alle indlæggelser
  • registreres næsten 50.000 ambulante besøg
  • tildeles 50 tilfælde af helbredsbetinget førtidspension.  

Der er lige mange førtidspensioner blandt mænd og kvinder, mens der for de øvrige mål er flest tilfælde blandt kvinder.

 

Dødsfaldene blandt mænd er næsten udelukkende hiv/aids, mens næsten alle dødsfaldene blandt kvinder skyldes livmoderhalskræft. For hospitalskontakterne er abort den væsentligste årsag.

 

Mænd, der dør som følge af usikker sex, mister i gennemsnit mere end 30 leveår, mens kvinder mister godt 20 leveår. Uden dødsfald relateret til usikker sex ville middellevetiden for danske mænd være to uger længere, og for kvinder godt 1½ måned længere.

 

Tabeltekst: Helbredsmæssige konsekvenser af usikker sex. Gennemsnitligt årligt antal**

 

 

*Vi anvender følgende diagnoser for sygdomme eller dødsfald relateret til usikker sex/seksuelt overførbare sygdomme: seksuelt overførbare infektioner, hiv/aids, livmoderhalskræft (pga. HPV-infektion) og fremkaldt abort.

 

**Data stammer fra nationale registre og indeholder tilfælde, hvor diagnoserne har været relateret til usikker sex. For dødsfald og hospitalskontakter er medtaget tilfælde, hvor usikker sex har været en medvirkende årsag, men ikke i alle tilfælde været hovedårsagen. For førtidspensioner er udelukkende medtaget tilfælde, hvor en seksuelt overførbar sygdom har været hovedårsagen.

Af:

Seniorforsker Knud Juel, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kilde:

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

 
Redigeret: 02.11.06