Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2006

Hjerterehabilitering
 

Omkostninger ved hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering er et tilbud, der gives til patienter, der har været indlagt med hjertesygdom, fx blodprop i hjertet. Tilbuddet er et intensivt forløb bestående i klinisk kontrol ved læge og sygeplejerske, patientundervisning, fysisk træning i hold, rygeafvænning og diætrådgivning samt psykosocial støtte. Den sædvanlige efterbehandling, der tilbydes disse patienter, består hovedsageligt af klinisk kontrol. Forskellen på hjerterehabilitering og sædvanlig efterbehandling er således en indsats overfor de væsentligste risikofaktorer for hjertesygdom: motion, rygning og kost samt patientundervisning og psykosocial støtte.

 

Om undersøgelsen

I et forsøg, gennemført på Bispebjerg Hospital i perioden 2000-2003, blev hjerterehabilitering sammenlignet med den sædvanlige efterbehandling (DANREHAB-forsøget). 380 patienter deltog i hjerterehabilitering, mens 390 patienter modtog sædvanlig efterbehandling. Data fra forsøget er brugt i en medicinsk teknologivurdering (se Ugens tal uge 39), hvor det undersøges, om det kan betale sig at sætte behandlingen i værk. En medicinsk teknologivurdering sætter effekten af behandlingen i forhold til omkostningerne.

 

Resultater

Hjerterehabilitering koster umiddelbart mere for sygehuset end sædvanlig efterbehandling. Opgørelsen viser, at omkostningerne skønnes at blive 7.261 kr. pr. patient ved hjerterehabilitering, og 2.187 kr. pr. patient ved den sædvanlige efterbehandling dvs. hjerterehabiliteringen er 5.074 kr. dyrere end den efterbehandling afdelingen sædvanligvis tilbyder. Merprisen beregnet i det danske forsøg ligger på samme niveau, som merprisen beregnet i lignende internationale undersøgelser.

 

Konklusion

I en medicinsk teknologivurdering er det ikke nødvendigvis det billigste alternativ, der er det bedste. Hvis der er en positiv effekt forbundet med den dyrere behandling, kan det være den, der anbefales, forudsat at den er omkostningseffektiv, dvs. at der er nok effekt 'for pengene'. Effekten af hjerterehabilitering er i det aktuelle forsøg målt ved ændringer i dødelighed, helbredsrelateret livskvalitet, genindlæggelser og på ændringer i livsstil og risikofaktorer hos patienterne, der får tilbudt hjerterehabilitering. Der er ikke i forsøget fundet effekt på dødelighed inden for et år eller i helbredsrelateret livskvalitet. Derimod tyder forsøget på, at hjerterehabiliteringen reducerer sengedagsforbruget ved akutte genindlæggelser og har en positiv effekt på patienternes livsstil. Ved en senere follow-up undersøgelse vil langtidseffekten på dødeligheden og sengedagsforbruget blive belyst.

 

 

Tabeltekst: Indikatorer vedrørende omkostningseffektivitet af hjerterehabilitering

 

 

 

 

* signifikant < 0,05 

** signifikant forskel på <0,0001    

NS: ikke-signifikant

 

 

 

Af:

Forskningsmedarbejder Marie Kruse, mak@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777

Kilde:

Kruse M, Hochstrasser S, Zwisler ADO, Kjellberg J. Comprehensive Cardiac Rehabilitation – a Cost Assessment Based on a Randomised Clinical Trial. Int J Techn Ass Health Care 2006; 22:4.

 

Zwisler AD, Nissen NK, Madsen M, DANREHAB-gruppen. Hjerterehabilitering – en medicinsk teknologivurdering: Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget. København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2006. (Medicinsk teknologivurdering – puljeprojekter;2006;6(10) ISSN:1601-586X)

 

Link til Hjerterehabiliteringsrapporten

Link til sammenfatning af rapporten

 
Redigeret: 28.02.17