Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2007

Selvmord blandt børn og unge
 

Drenge begår oftere selvmord end piger

Fuldbyrdede selvmord blandt børn og unge under 20 år er – heldigvis – meget sjældne i Danmark.

 

For drenge og piger i alderen 10-14 år har selvmordsraten været næsten uforandret siden 1920. Raten for drenge er omkring en pr. 100 000 pr. år og for piger væsentlig lavere 0,1-0,2 pr. 100 000 pr. år. For drenge svarer det til omkring to selvmord om året og for piger til et selvmord hvert tredje-fjerde år.

 

For unge i alderen 15-19 år er raten højere. For drenge knap 10 pr. 100 000 pr. år, dog lidt lavere i 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne. Raten for piger har været lavere, omkring 5 før 1960 og godt 3 efter 1960. For drenge svarer raten til omkring 15 selvmord om året og for piger til 5-10 selvmord om året. Det høje antal selvmord blandt piger i 1940’erne skyldes relativt mange selvmord omkring slutningen af 2. verdenskrig.

 

 

Selvmord blandt børn og unge i Danmark 1920-2001. Rater pr. 100 000

 

 

 

 

   

For børn og unge er der en markant forskel mellem fuldbyrdede selvmord på den ene side, og selvmordstanker og selvmordsforsøg på den anden side, både med hensyn til antal og med hensyn til udvikling.

 

Modsat fuldbyrdede selvmord er hyppigheden af selvmordsforsøg generelt højere i de yngste aldersgrupper, og der har i de senere år været tale om en stigende hyppighed blandt piger. Selvmordsforsøg registreres rutinemæssigt i Landspatientregisteret, men der er kendte usikkerheder ved registreringen, bl.a. er der en betydelig variation i registreringen fra sygehus til sygehus. Der findes desuden opgørelser af selvmordsforsøg på Fyn samt fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, som også har data om selvmordstanker. 

Af:

Knud Juel, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Kontaktperson: Knud Juel, seniorforsker. E-mail: kj@si-folkesundhed.dk 

Telefon: 3920 7777  

Kilde:

Juel K. Selvmord i Danmark 1920-2001. I: Helweg-Larsen K, editor. Selvmord i Danmark. Markant fald, men stigende antal selvmordsforsøg - hvorfor? København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.  

 
Redigeret: 07.11.07