Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  46, 2007

Udenlandske arbejderes ulykker
 

Flere udlændinge behandles for arbejdsulykker

Et stigende antal udlændinge arbejder midlertidigt i Danmark, blandt andet i bygge- og anlægsbranchen. Der har været eksempler fremme i medierne på, at udlændige arbejder under dårlige forhold. Det er derfor interessant at undersøge, hvor mange arbejdsulykker i Danmark, der rammer udlændinge uden bopæl i Danmark. I Landspatientregisteret registreres alle skadestuekontakter på danske sygehuse i forbindelse med arbejdsulykker, og det er derfor muligt at opgøre, hvor stor en del af disse der foretages af personer, som ikke har fast bopæl i Danmark.

 

I 2006 blev 1303 personer uden fast bopæl i Danmark behandlet for arbejdsulykker. I 2005 var antallet kun 775, der er altså tale om en stigning på over 60% på et enkelt år.

 

 

Antal udlændinge behandlet på skadestue som følge af arbejdsulykker 2002-2006

kilde: Landspatientregisteret (Sundhedsstyrelsen)

 

 

 

 

Det skal pointeres, at de tilskadekomne udlændige kun udgjorde knap 2 % af de godt 76.000 tilskadekomne, der blev behandlet i 2006 som følge af arbejdsulykker.

Der findes ikke præcise tal for, hvor mange udlændinge der arbejder i Danmark, og det er derfor svært at vurdere om ulykkesrisikoen for udlændinge er større end for danskere. Desuden kan det godt tænkes, at udlændinge er mindre tilbøjelige til at søge lægehjælp i Danmark end danskere.

 

 

Udlændinge behandlet på skadestue som følge af arbejdsulykker, fordelt på bopælsland

kilde: Landspatientregisteret (Sundhedsstyrelsen)

 

Land (bopæl)

2005

2006

Tyskland

198

476

Sverige

132

216

Polen

20

128

Holland

25

32

Grækenland

11

30

Storbritannien

26

29

Andre lande eller uoplyst land

363

392

I alt

775

1303

 

 

Ulykker i mange forskellige erhverv

Udlændinge, som kommer til skade i Danmark, er spredt over en lang række brancher. Det fremgår af Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed.

Der er en overhyppighed af tilskadekomne udlændinge i følgende branchegrupper: forlystelse, kultur, sport (omfatter bl.a. skuespillere, professionel idræt, cirkusartister), skibsfart, olieudvinding, landtransport.

Omkring hver femte tilskadekomne udlænding er ansat i bygge- og anlægsbranchen.

 

Selv om vi ikke kan vide, om udlændinge oftere kommer på skadestuen efter arbejdsulykker end danskere, ser det ud til at de skader, der bliver behandlet, er alvorligere.

Mens godt 3% af de danskere, der kommer på skadestuen efter en arbejdsulykke bliver indlagt, drejer det sig om ca. 10% af udlændinge, ifølge Ulykkesregisteret. En del af forklaringen er, at udlændige i højere grad er beskæftigede i brancher som transportbranchen og olieudvinding, hvor alvorlige ulykker forekommer hyppigere. Men også inden for de enkelte brancher er hyppigheden af indlæggelser større for udlændinge. Der er derfor behov for en øget indsats for forebyggelse af arbejdsulykker blandt udlændinge i Danmark. 

Af:

Bjarne Laursen, seniorforsker og Hanne Møller, temakoordinator, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Bjarne Laursen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

E-mail: bla@si-folkesundhed.dk - telefon: 3920 7777 

Kilde:

Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen og Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

 
Redigeret: 14.11.07