Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  46, 2008

KRAM-undersøgelsen og Trygfondens Forskningscenter
 

SIF får nu endnu mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne

KRAM-undersøgelsens dataindsamling er nu slut. I alle 13 kommuner har der været spørgeskemaundersøgelse og undersøgelser ved KRAM-bussen. I alt er der besvaret 76.559 spørgeskemaer og 18.093 borgere i kommunerne har fået målt blandt andet

blodtryk, fedtprocent, kolesterol, lungefunktion, knoglemineralindhold, muskelstyrke og kondital.

 

KRAM-undersøgelsen har lokalt handlet om meget mere end den videnskabelige dataindsamling. I alle kommuner er der parallelt med undersøgelsens gennemførelse blevet igangsat en lang række sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter; ofte 3-4 eller flere aktiviteter per dag i den måned KRAM-undersøgelsen blev gennemført i kommunen.

 

På KRAM-undersøgelsens hjemmeside - www.kram-undersoegelsen.dk - findes en søgbar database, hvor kommunerne har indtastet oplysninger om de lokale aktiviteter.

 

Der har været tale om meget forskellige aktiviteter, rettet mod alle KRAM-faktorerne og mod forskellige grupper af borgere. Mange aktiviteter har været planlagt og gennemført i et samarbejde mellem kommunens forebyggelsesafdeling og andre afdelinger eller forvaltninger i kommunen eller med kommune-eksterne aktører, eksempelvis idrætslivet, patientforeninger, ældreforeninger med flere. Databasen er tænkt som et værktøj til inspiration for andre, der skal i gang med lokale indsatser og aktiviteter.

 

Syddansk Universitet har netop fået en donationen på 100 millioner kr. fra TrygFonden til et center, der skal forske i lokal sundhedsfremme og forebyggelse. Forskningscenteret skal ligge på Statens Institut for Folkesundhed og vil blive ledet af forskningschef Morten Grønbæk og forskningsleder Tine Curtis. Med donationen kan SIF i samarbejde med kommuner i hele landet fortsætte arbejdet med at skabe viden om, hvordan de kommunale sundhedsopgaver løses bedst muligt: hvad der virker, hvorfor og under hvilke betingelser.

Af:

Tine Curtis, forskningsleder, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, e-mail: tc@si-folkesundhed.dk - telefon: 3920 7777   

Kilde:

Læs mere om KRAM-undersøgelsen.

Læs mere om det nye forskningscenter. 

Læs mere om SIFs igangværende forskning vedrørende kommunal sundhed.

 
Redigeret: 12.10.16