Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2006

Gode leveår til fysisk aktive
 

Fysisk aktive har flere leveår uden sygdom

Det er livsforlængende og gavner helbredet at motionere og være fysisk aktiv, og en tillægsgevinst er, at fysisk aktive også har flere leveår uden belastende sygdom.

 

De fysisk aktive kan i gennemsnit forvente at leve godt 5 år længere end de inaktive, stillesiddende*. Gevinsten målt i levetid uden sygdom er endnu større.

 

Som det fremgår af figuren, kan 25-årige fysisk aktive mænd se frem til 8,3 (41,8 – 33,5) flere leveår uden langvarig, belastende sygdom end de inaktive. For kvinder er denne forskel 10,3 år (44,0 – 33,7). Selvom den forventede restlevetid er kortere for de fysisk inaktive er levetiden med langvarig, belastende sygdom i gennemsnit 2,8 år (14,3 – 11,5) længere for inaktive mænd i forhold til de aktive og 5,2 år (19,8 – 14,6) længere for de inaktive kvinder sammenlignet med de aktive.

 

Resultaterne stammer fra rapporten ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark”, hvor effekten af fysisk aktivitet på levetid uden langvarig, belastende sygdom er kvantificeret.

 

Figurtekst: Forventet restlevetid for 25-årige uden og med langvarig, belastende sygdom opdelt på fysisk aktivitetsniveau. Pga. af afrunding, passer søjlesummerne for mænd ikke eksakt.

 

 

 

 

 

 

 

*Fysisk aktivitetsniveau er defineret på grundlag af aktiviteten i fritiden. De fysisk aktive er alle der spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge eller er mere aktive. De inaktive er alle der læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende fritidsbeskæftigelse. Beregningerne er baseret på besvarelserne ved den repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse i 2000 og registerdata om danskernes dødelighed. I beregningerne indgår kun personer der er mobile, dvs. de der ikke er i stand til at være fysisk aktive udgår.

Af:

Seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen, hbh@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kilde:

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

 
Redigeret: 30.11.06