Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2007

Danskernes højde og vægt
 

Danskerne bliver højere og tungere

En voksen dansk mand over 16 år er i gennemsnit blevet 2,2 cm højere og 6 kilo tungere i løbet af 18 år. Gennemsnitsvægten for en mand var 77 kg i 1987 og 83,1 kg i 2005, hvor de seneste tal stammer fra. Hans gennemsnitshøjde var 177,3 cm i 1987 og 179,5 cm i 2005.

 

Samme udvikling gælder for kvinder. En voksen dansk kvinde er i gennemsnit blevet næsten 6 kg tungere, da hun vejede 62,2 kg i 1987 og 68,0 kg i 2005.

Hendes gennemsnitshøjde er også steget, men kun med 1,2 cm, da hun målte 165,3 cm i 1987 og 166,5 cm i 2005.

Gennemsnitshøjden er steget for begge køn og blandt alle aldersgrupper undtagen kvinder i alderen 16-19 år.

 

 

Gennemsnitshøjden for mænd (blå) og kvinder (rød) i forskellige aldersgrupper 

fra 1987 til 2005

 

 

 

Forskelle i gennemsnitshøjden afspejler både forskelle i generationer, og aldersmæssige forskelle. Hvor de yngste aldersgrupper fortsat vokser, mens der er en reduktion i højden blandt de ældre aldersgrupper.

Mænd i aldersgruppen 30-34 år havde den højeste gennemsnitshøjde (182,1 cm) og blandt kvinder ses det største gennemsnit i aldersgruppen 25-29 år (169,2 cm).

 

 

Gennemsnitsvægten for mænd (blå) og kvinder (rød) i forskellige aldersgrupper

fra 1987 til 2005

 

 

  

Vægten er steget i alle køns- og aldersgrupper. Den mindste gennemsnitsvægt ligger for både mænd og kvinder blandt de 16-19 årige samt i aldersgruppen 80+ år.

Men hvor højden ikke bliver øget ret meget fra de yngste aldersgrupper til de aldersgrupper, hvor gennemsnitshøjden er størst, så er der en markant forskel gennemsnitsvægten blandt de yngste og de aldersgrupper, hvor gennemsnitsvægten er størst.

 

Siden 1987 har Statens Institut for Folkesundhed med mellemrum indsamlet data om danskernes højde og vægt. Oplysningerne bliver indsamlet ved et personligt interview, hvor svarpersonen selv angiver sin højde og vægt.

Ved sammenligning med tal fra undersøgelserne er det vigtigt at være opmærksom på, at tallene er baseret på selvrapporterede data. Andre undersøgelser viser, at når folk selv skal angive deres højde og vægt, er der en tendens til, at lave personer angiver en lidt større højde, og at stærkt overvægtige personer angiver en lavere vægt. 

Af:

Ulrik Hesse, forskningsmedarbejder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Ulrik Hesse, E-mail: uh@si-folkesundhed.dk, telefon: 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Undersøgelsen er afrapporteret i Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2006. Rapporten

 
Redigeret: 28.11.07