Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2011

16-20-åriges brug af illegale stoffer
 

Langt flere 16-20-årige rygere end ikke-rygere har prøvet hash og hårde stoffer

Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer – ofte i sammenhæng med et forbrug af cigaretter. En ny rapport viser, at andelen der har prøvet hash, er tre til fire gange større blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere og andelen, der har prøvet hårde stoffer, er fem til seks gange større.

 

Rapporten, som kortlægger unge danskeres livsstil og sundhedsvaner, er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SIF, ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen. Data stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 som er gennemført af SIF.

 

Figuren viser, at blandt 16-20-årige som ryger dagligt eller af og til, der oplyser knap tre ud af fire drenge, 72,5 %, og knap to ud af tre piger, 62,2 %, at de har prøvet hash. Blandt drenge og piger, der aldrig har røget eller er eksrygere, er de tilsvarende andele 25,2 % og 15,5 %. Endvidere viser figuren, at andelen af unge, der nogensinde har prøvet et eller flere hårde stoffer, er markant større blandt rygere end blandt ikke-rygere. Hårde stoffer vil i dette tilfælde sige: kokain, amfetamin, ecstasy, heroin, LSD, psilocybinsvampe og andre lignende stoffer. I alt 21,9 % af drengene og 18,0 % af pigerne, der ryger, oplyser, at de har prøvet hårde stoffer. Blandt drenge og piger, der ikke ryger, er de tilsvarende andele 4,2 % og 2,8 %.

 

 

Andel, der nogensinde har prøvet illegale stoffer, blandt drenge og piger opdelt på rygevaner. Procent

 

 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 er en tværsnitsundersøgelse, der som sådan kun kan påvise sammenhænge, men ikke fastslå årsagsrelationer. Undersøgelsen viser, at der er en meget klar sammenhæng mellem unges rygevaner og brug af illegale stoffer. Det betyder ikke nødvendigvis, at den ene sundhedsadfærd er årsag til den anden, men har man en usund livsstil på ét område, så er der også stor sandsynlighed for, at man har det på det andet område.

Af:

Ola Ekholm, seniorrådgiver, Knud Juel, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Kontakt: Ola Ekholm, oek@si-folkesundhed.dk telefon: 6550 7777 direkte: 6550 7772

Kilde:

National Sundhedsprofil Unge 2011. Udgiver: Sundhedsstyrelsen, København 2011. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Ola Ekholm og forskningsleder Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Redaktion: Line Raahauge Hvass og Anne-Marie Sindballe, Sundhedsstyrelsen.

RAPPORTEN

 
Redigeret: 01.12.11