Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  50, 2007

Ældres fysiske funktionsniveau
 

Ældres mobilitet er markant forbedret

Størstedelen af ældre mænd og kvinder har en fysik, der gør dem mobile. I aldersgruppen 60 år og derover har 68 % god mobilitet. Det betyder, at de uden besvær kan gå 400 meter uden hvilepauser, klare trappen fra en etage til en anden og bære fem kilo fx indkøbsposerne.

Fra 1987 til 2005 er der sket en betydelig stigning, da andelen af ældre med god fysisk mobilitet kun var 51 % for tyve år siden. Det går fremad for både mænd og kvinder, men andelen af mænd med god fysisk mobilitet er stadig noget større end andelen af kvinder.

 

 

Andel med god fysisk mobilitet blandt 60-årige eller derover

Figur om ældres mobilitet

 

 

De højeste forekomster af god mobilitet ses blandt personer, der er gift eller samlevende.

Da det forventes, at andelen af 60-årige og derover stiger fra 20,9 % i 2005 til 26,7 % i 2020, er det vigtigt at fastholde denne meget positive udvikling.

 

Tallene er baseret på spørgeskemabesvarelser fra den nationalt repræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse 2005 (SUSY-2005).

Af:

Louise Eriksen, videnskabelig assistent og Iben Augustsen, kommunikationsmedarbejder. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Louise Eriksen, E-mail: lue@si-folkesundhed.dk, telefon: 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Undersøgelsen er afrapporteret i Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2006. Rapporten

 
Redigeret: 12.12.07