Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  50, 2012

Socialt udsattes sundhed og trivsel
 

Knap hver femte socialt udsatte forventer ingen praktisk hjælp fra andre ved sygdom

Langt flere socialt udsatte end danskere i den generelle befolkning regner ikke med at kunne få hjælp fra andre til praktiske problemer i tilfælde af sygdom. Det gælder eksempelvis for 21 % blandt hjemløse, 23 % blandt stofmisbrugere og 30 % blandt fattige. Til sammenligning er der kun 3 % i befolkningen som helhed, der ikke regner med at kunne få hjælp til praktiske problemer i tilfælde af sygdom. At få hjælp og støtte fra andre mennesker har betydning for det at komme sig over sygdom og for sundheden generelt.

 

Det viser en ny undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for Rådet for Socialt Udsatte. Undersøgelsen giver en detaljeret beskrivelse af sundhed og sygelighed blandt alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige.

 

Socialt udsatte er markant dårligere stillede end den generelle danske befolkning på alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel. Eksempelvis har flere end hver tredje blandt alkoholmisbrugere, sindslidende, stofmisbrugere og fattige været meget nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig inden for en 14-dages periode mod kun 5 % i befolkningen generelt. De markante forskelle ses også i forhold til sundhedsvaner: I alt 23 % af danskerne ryger dagligt, mens dette gælder for 78 % blandt socialt udsatte.      

 

 

Andel, der ikke regner med at kunne få hjælp fra andre til praktiske problemer i tilfælde af sygdom, blandt socialt udsatte 2012 og i befolkningen som helhed (hentet fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010). Procent

 

 

I alt 1.157 socialt udsatte personer har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og sygelighed samt andre faktorer, f.eks. levekår, sundhedsvaner og brug af sundhedsvæsenet. Spørgeskemaet har været uddelt på cirka 140 herberger, væresteder, varmestuer, forsorgshjem og andre sociale tilbud i flere end 40 danske byer.

Af:

Pia Vivian Pedersen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Pia Vivian Pedersen, pvp@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7813

Kilde:

SUSY UDSAT 2012 -Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2012 og udviklingen siden 2007, København: Rådet for Socialt Udsatte, 2012. Forfattere: Pia Vivian Pedersen, Maria Holst, Michael Davidsen, Knud Juel

 
Redigeret: 12.12.12