Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  51, 2011

Høj kvalitet i hjertebehandling
 

Hjerteafdelingerne lever op til standarden for god behandling

Samlet set er behandling af hjertesygdom i Danmark fortsat af høj og ensartet kvalitet. Det viser nye resultater om kardiologiske og hjertekirurgiske indgreb fra Dansk Hjerteregister, som offentliggøres i dag.

 

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk database, som følger behandlingsindsatsen for patienter med iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom; sygdomme som uden behandling er forbundet med nedsat livskvalitet, sygelighed og tidlig død. Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark. Registeret overvåger landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger i forhold til bl.a. ballonudvidelse (PCI), bypassoperationer (CABG) og hjerteklapoperationer. Indgrebene foretages fordi de ret udført kan bedre livskvaliteten og livslængden, men indebærer i sig selv en risiko og det er derfor vigtigt at dødeligheden monitoreres nøje. Fagspecialister har på baggrund af udenlandske og danske erfaringer fastsat standarder for god behandling i forhold til indgrebene.

 

Figuren viser, at behandlingen på landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger ligger indenfor den fastsatte standard for god behandling for alle indgreb vurderet i forhold til død inden 30 dage efter operationen.

 

 

Indeks for god kvalitet i behandlingerne: Ballonudvidelse, by-pass operation, hjerteklapoperation og hjerteklapoperation med samtidig CABG

 

EuroSCORE=Risikoscore vurderet ud fra helbredsmæssige forhold inden operationen

Af:

Ann-Dorthe Zwisler, lægefaglig konsulent, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Ann-Dorthe Zwisler, mail:ado@si-folkesundhed.dk, telefon: 3061 6697, overlæge Poul Erik Mortensen, formand for Dansk Hjerteregister, PEM@dadlnet.dk, telefon: 6541 3799.

Kilde:

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2010, Tina Birgitte Hansen, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011; 1-99.

Bestilling eller download af årsberetningen

 

 

Læs mere om Dansk Hjerteregister på www.DHReg.dk

 

 
Redigeret: 21.12.11